Pensioenfonds: transitie beschikbare premieregeling verwacht per 1 november

Mathijs van Gool

Mathijs van Gool – Zeist  |  Het pensioenfonds gaat binnenkort de uitvoering van haar beschikbare premieregeling overhevelen naar de nieuwe geselecteerde uitvoerders AZL en BlackRock. De verwachte overgangsdatum is 1 november aanstaande.

In de afgelopen maanden zijn alle deelnemers van het fonds individueel per brief voorgelicht en er zijn ook online voorlichtingssessies gegeven. Met de brieven zijn ook de nieuwe beleggingskeuzes geïnventariseerd. Deze zijn voor alle deelnemers nu bekend bij het fonds.

Momenteel is het pensioenfonds samen met de uitvoerders dagelijks bezig met de voorbereidingen. Pas nadat alle testen succesvol zijn uitgevoerd en alle lichten op groen staan zal de transitie worden uitgevoerd. De richtdatum is vastgesteld op 1 november. Naar verwachting zijn alle deelnemers in de eerste week van november in de nieuwe beleggingsprofielen belegd.

Met de overgang naar de nieuwe uitvoerders worden lagere beleggingskosten gerealiseerd met – in verwachting – een overrendement ten opzichte van de benchmarks. Daarnaast biedt de nieuwe opzet onder meer mogelijkheden tot ontwikkeling van doorbeleggen na de pensioendatum bij het pensioenfonds. Het is de ambitie van het fonds dit doorbeleggen na pensioendatum in 2022 te kunnen aanbieden. Uiteraard zal voor lancering van deze nieuwe pensioenoptie nog een uitgebreide voorlichting worden gegeven.

Financiële positie stabiel maar…..

…..er gebeurt van alles onder de motorkap. De dekkingsgraad heeft vanaf juni best wat geschommeld, maar is wederom in de buurt van 105%. Op zich is dit best wonderlijk, want in het economische krachtenveld is van alles gebeurd. De inflatie is aan het toenemen, de wereld zit nog steeds in een pandemiefase, de beurzen van China staan fors lager, de beurzen van ontwikkelde economieën als de Verenigde Staten en Europa staan op all-time highs. Overal is een verklaring voor, maar de uitersten nemen toe. En de verwachtingen? Niemand die het weet, maar de lage rente is een cruciaal nieuw fundament onder de hoge beurzen en waarderingen. En als de centrale banken stoppen met ondersteuning? Dan kunnen de rentes stijgen waardoor de beurzen in een schok kunnen dalen. Maar door de enorme schulden mag de rente niet te veel stijgen, dus blijft het fundament voor de beurzen bestaan. Toch? Het pensioenfonds voert in ieder geval een gespreide beleggingsportefeuille zodat het risico van negatieve scenario’s zo goed mogelijk kan worden opgevangen.

Voorbereiding voor het nieuwe pensioencontract

In Nederland is er nu toch wel consensus dat vanuit de pensioenfondsbuffers er indexatie moet komen. Dat kan niet met huidige regels, dus daarom zijn er nieuwe regels nodig, het voorliggende, Nieuwe Pensioencontract. Eigenlijk kan dat niet meer uitgesteld worden. Er zijn nog heel veel onduidelijkheden en problemen die de wetgever moet oplossen, maar het pensioenfonds gaat zich nu toch voorbereiden hierop. Oriënterende gesprekken binnen het bestuur en met overige stakeholders zijn gestart. Het fonds houdt de ontwikkelingen nauwgezet in de gaten en neemt de deelnemers hierin mee onder andere door berichtgeving via haar website. In enig geval, het pensioenfonds is er met haar huidige opzet klaar voor.


Het pensioenfonds informeert belanghebbenden periodiek via nieuwsberichten op haar website www.mijnessitypensioen.nl. Voor additionele informatie kijk op de website of neem contact op met Mathijs van Gool, mathijs.van.gool@essity.com of bel 06-507 43 778.

Deel dit artikel