Het nieuwe Zeist: kantoor als cultuurdrager

Sophie Vrolijks – Zeist Het gebeurt overal in Nederland: door thuiswerken als gevolg van de lock-downs ontdekken bedrijven dat thuiswerken heel goed kan. Productiviteit en effectiviteit hebben er voor het grootste deel van de medewerkers niet onder te lijden. Maar voor de cultuur van het bedrijf kunnen er wel degelijk gevolgen zijn als dit te lang duurt.  Een hybride vorm van deels thuis en deels op kantoor werken wordt daarom bij veel bedrijven de oplossing.

Vanuit het hoofdkantoor is er binnen Essity een ‘workplace philosophy’ uitgegaan waarbij de leidraad wordt dat er weliswaar meer thuis gewerkt kan worden, maar kantoor de basis blijft en daarmee de plek waar men het meest is.

In Zeist waren er voor de pandemie al vaak lege bureaus te zien. Daarnaast was er behoefte om ‘in huis’ trainingen te geven: de klant binnenhalen in ons gebouw en daarmee in de cultuur van ons bedrijf, stond al langer op het verlanglijstje.

Het nieuwe Zeist

Tel deze zaken bij elkaar op en het project ‘Het nieuwe Zeist’ was geboren. Minder onbenutte werkplekken (bureaus) en meer ruimte om samen te werken en klanten te ontvangen. Collega’s in Zeist hebben hier verschillende surveys over ingevuld en interviews over gegeven. Het bureau dat voor de concrete uitvoering is ingehuurd heet Unispace. Zij hebben in het afgelopen halfjaar intensief contact onderhouden met de projectgroep die hiervoor in Zeist in het leven is geroepen.

Op 6 september is de verbouwing begonnen! De weken/maanden die hieraan voorafgingen waren rommelig. Iedereen kwam in mei al naar kantoor om op te ruimen. Vervolgens is het project ten behoeve van zorgvuldigheid een paar keer uitgesteld, maar na een inhaalactie in besluitvorming zijn nu 7 van de 9 vleugels afgesloten voor Essity medewerkers en onder controle van Unispace gesteld: de bouwvloer is dus niet meer toegankelijk voor ‘ons’. Op kantoor is nu maximaal plek voor 12 mensen dus collega’s uit verschillende business units kunnen elkaar tegenkomen. Een voorproefje op het nieuwe werken straks! We houden jullie op de hoogte.

Deel dit artikel