Prijs voor 1,2,3,4 kwalificatie!

Bas den Uijl – Gennep  |  In juli hebben de Shift Electricians en Shift Mechanics in Gennep de afdelingsprijs voor 1,2,3,4 (internationaal Run to Standard Card) gewonnen. Een prijs die is verdiend omdat alle 11 mannen zich individueel gekwalificeerd hebben voor het gebruik van deze tool. Het bijzondere aan deze prestatie is dat zij geen van allen dagelijks met dit formulier werken. Het bleek echter dat het probleemoplossend vermogen van deze groep het gebrek aan ervaring met deze specifieke tool ruimschoots compenseerde.

Het 1,2,3,4 kwalificatie traject is een fabrieksbreed programma, waarbij iedereen, van plant manager tot operator, gekwalificeerd wordt in het gebruik van deze tool. Hierbij worden ook de operationele supportafdelingen als maintenance en kwaliteit meegenomen in het kwalificatieschema. Hoewel de tool normaliter vanuit de werkvloer door de operator geïnitieerd wordt en dus niet iedereen dagelijks met de tool werkt, wordt er op deze wijze wel voor gezorgd dat iedereen hetzelfde basisbegrip heeft en dezelfde “taal” spreekt. Dit zorgt ervoor, dat eenieder makkelijk bij kan springen als zijn of haar expertise benodigd is.

Vier stappen

De 1,2,3,4 is een tool die bestaat uit 4 stappen en volgt de logica van de Daily Direction Setting Flowchart. De 1e stap is gericht op het helder krijgen van het probleem, in de 2e stap worden de 6 basis standaard condities gecontroleerd en waar nodig worden deze in de 3e stap hersteld. Mocht dit het probleem oplossen, dan wordt het document gesloten. Zo niet, dan wordt er in de 4e stap een tijdelijke standaard bepaald. Hiervoor kan eventueel een expert vanuit de supportafdelingen ingeschakeld worden.

Op dit moment zijn er in Gennep al ruim 80 mensen gekwalificeerd, allemaal door individueel een probleem aan de hand van de 1,2,3,4 op te lossen. Door het systematisch volgen van de stappen werden soms zelfs problemen die al meer dan 10 jaar in de machine zaten, opgelost. In september verwachten we de laatste operatorkwalificaties te voltooien. Daarna zullen we aan de slag gaan om ook de volgende werkprocessen fabrieksbreed weg te trainen en uit te rollen.

Deel dit artikel