Jetje breekt wereldwijd records

Jan Wiebe Zandberg – Suameer |  Jetje, de betrouwbare trots van Suameer, heeft een heel goed jaar achter de rug. De machine-efficiency (ME) is dit jaar tot dusver gemiddeld uitgekomen op 92,1%. Dat is ten opzichte van een jaar eerder 3% beter en bovendien een recordscore. Sterker nog: het is de hoogste score van alle papiermachines binnen Essity.

Roland Lammers (advanced operator) aan het werk bij Jetje

Arie Venema (process engineer) werkt al jaren aan de non-woven machine: “Jetje is momenteel een heel stabiele machine, maar toch zijn er altijd weer verbeteringen mogelijk. Door een nieuw smeersysteem is het aantal ongeplande stops afgenomen. Daarnaast hebben we de procedures voor het geplande onderhoud verbeterd. We hebben iets meer te doen tijdens zo’n onderhoudsbeurt dan een paar wielen verwisselen, maar we vergelijken het wel eens met een pitstop in de Formule 1. Als iedereen precies weet wat hij moet doen en je het heel strak organiseert, win je tijd, maar zorg je er ook voor dat er later minder ongeplande stops ontstaan.”

Wat ook een bijdrage heeft geleverd aan de nieuwe recordprestatie is het verbeteren van de RCA, de Root Cause Analysis. Of in iets beter Nederlands, het analyseren van de oorzaken van (terugkerende) problemen. Hoe beter je dat onder de knie hebt, hoe stabieler je een machine kunt laten draaien. En Jetje bewijst dat het werkt. Arie: “De winst van een verhoogde ME is overigens ook merkbaar op andere terreinen dan een hogere machine-output. Op de energierekening bijvoorbeeld: die daalt als de ME stijgt.”

Beter getrainde bemanning

De machine kan nog zo lekker draaien, zonder een goede bemanning staat ook Jetje stil. Dus wordt er in Suameer doorlopend geïnvesteerd in de kwaliteit van de medewerkers. Advanced operators hebben in dagdienst dit jaar training on the job ontvangen. Daarnaast is het plan om ook de rest van de ploeg (extra) te trainen. In de komende maanden moet dat verder vorm krijgen met behulp van nieuw te beschrijven modules over de processtappen.

Veiligheid kan altijd beter

Veiligheid is in Suameer natuurlijk belangrijk en is al op een hoog niveau. Maar toch is er ook op dit terrein altijd wat te verbeteren. Zo is dit jaar het trafficmanagement aangepast, waardoor het nu nog duidelijker is waar je wel – en waar je niet mag lopen. Ook de hekken die de machine afscheiden van de rest van de ruimtes zijn kwalitatief naar een hoger niveau getild, waarbij risico’s kleiner zijn gemaakt of helemaal weggenomen.

Acties in de nabije toekomst

De resultaten van Jetje willen we natuurlijk komende jaren doortrekken. Er staan in ieder geval acties op stapel die daarvoor kunnen zorgen. Als eerste wordt het ‘schoonmaken’ van de machine aangepakt. Nu gebeurt dat nog handmatig, waardoor medewerkers regelmatig dezelfde werkzaamheden aan de machine uitvoeren tijdens het proces. Dat brengt natuurlijk altijd risico’s met zich mee en het levert ook hogere kans op beschadigingen op. De oplossing is dat dit ‘schoonmaken’ automatisch gaat gebeuren en hier wordt komende periode aan gewerkt, na een succesvolle pilot te hebben gedaan.

Ook iets voor de nabije toekomst is het realiseren van een inline kwaliteitsmeting, begin 2021. De investering hiervoor is al in gang gezet. Daarbij wordt van het product, in de machine, op ieder moment het vochtgehalte en het gramsgewicht gemeten. Dat heeft tot gevolg dat je een nog stabieler, gelijkmatiger, product kunt vervaardigen. Een nieuwe stap op weg ‘run to target’, een nieuwe stap naar een volgend record voor Jetje.

Deel dit artikel