Financiële positie pensioenfonds verbetert weer

Mathijs van Gool

Mathijs van Gool – Langzaam maar gestaag verbetert de financiële positie weer van het pensioenfonds. In april was de dekkingsgraad op een dieptepunt met circa 86%. Nu is de dekkingsgraad rond de 92%. Dit komt met name door het herstel van de aandelenkoersen.

Wat ook gaat helpen is dat men nu in Nederland verwacht dat de leeftijden wel blijven oplopen, maar toch minder snel dan eerst voorzien. Dat heeft tot gevolg dat de verplichtingen toch weer ongeveer 2% lager worden. Dat zal de dekkingsgraad een duw in de rug geven van circa 2%. Ondanks deze ‘meevallers’ is het natuurlijk een onzekere tijd met de effecten van de wereldwijde coronacrisis en grote evenementen als de verkiezingen in de Verenigde Staten.

Met een dekkingsgraad van mogelijk rond 94% eind september, is ons fonds in een betere positie dan grotere fondsen als ABP en PFZW. Die fondsen hebben nog dekkingsgraden onder de 90%, waardoor er volgens huidige regels kans op korten is. In de laatste weken hebben vakbonden en werkgevers tezamen de druk opgevoerd op de politiek om met de komst van een nieuw pensioenstelsel, de regels te versoepelen zodat kortingen nu niet in coranatijd doorgevoerd moeten worden. De minister staat zo onder grote druk, maar op moment van schrijven van deze Absorber heeft de minister nog niet ingestemd met versoepeling van de regels. 

Pensioenontwikkelingen in Nederland en effecten voor het pensioenfonds

Op papier is er een nieuw pensioenakkoord. Vakbonden hebben ingestemd, hoewel er nog steeds grote twijfel is. Namelijk, er zitten nog enorme problemen in de overgangsperiode van het huidige naar het nieuwe systeem. Er is bijvoorbeeld nog steeds geen oplossing voor compensatie voor de oudere deelnemers. Ook is er een zwaar juridisch element dat nog niet is opgelost. De pensioensector wil dat de overheid de overgang verplicht stelt, zodat de pensioenfondsen niet aansprakelijk gesteld kunnen worden bij eventuele negatieve, individuele financiële effecten. De overheid wil dat echter niet doen.

Ondanks deze grote onopgeloste issues zal de ingezette weg naar het nieuwe pensioencontract wel doorgaan. Met de recente overgang van onze pensioenregeling naar een CDC-regeling (Collective Defined Contribution) heeft ons pensioenfonds in feite voorgesorteerd op het nieuwe pensioencontract. Eigenlijk is het nu afwachten hoe de ‘pensioenhazen’ in Nederland gaan lopen, waarna het pensioenfonds snel kan manoeuvreren.

Pensioenoverzichten weer verstuurd

Recent heeft het pensioenfonds weer de pensioenoverzichten verstuurd naar de deelnemers. Het is een belangrijk document, dat het waard is goed door te lezen en te bewaren. Als er vragen zijn, of er mogelijk onjuistheden in staan, kunnen deelnemers direct contact opnemen met onze pensioenuitvoerder, AZL. Samen kunnen we dan de pensioenopgave controleren en eventueel correct maken.

Overige ontwikkelingen

Via de website van het pensioenfonds is er informatie gegeven over de overgang naar onze nieuwe pensioen CDC-regeling. Binnenkort verstuurt het pensioenfonds iedere deelnemer een uitgebreide toelichting. Het nieuwe Pensioenreglement 2020 zal binnenkort op de website beschikbaar gesteld worden.

Bij het Verantwoordingsorgaan heeft onze collega Wilbert Janssen per 1 september zijn lidmaatschap beëindigd. Het bestuur, directie en collega-leden van het Verantwoordingsorgaan zijn Wilbert veel dank verschuldigd voor zijn jarenlange bijdrage en werkzaamheden. Door het vertrek van Wilbert is er momenteel een vacature voor het Verantwoordingsorgaan namens de werknemers. Interesse? Neem gerust contact op met Mathijs van Gool, directeur van het pensioenfonds.


Het pensioenfonds informeert belanghebbenden periodiek via nieuwsberichten op haar website www.mijnessitypensioen.nl. Voor additionele informatie kijk op de website of neem contact op met Mathijs van Gool, mathijs.van.gool@essity.com of bel 06-507 43 778.

Deel dit artikel