Belangrijke enquête over jullie nieuwe pensioencontract

Nu BBB de grootste partij wordt in de Eerste Kamer wordt de behandeling van het nieuwe pensioencontract misschien nog spannend. De uitkomst heeft grote impact op het wel of niet doorgaan van de pensioenrevolutie in Nederland en de toekomst van onze pensioenen.

Niemand die hier een glazen bol heeft. Maar toch. Er is onderhuids grote steun voor het nieuwe pensioencontract, van werkgevers, werknemers en de grote pensioenfondsen. Het oude systeem met een gelijke premie (de zogenaamde doorsneepremie) voor iedereen kan niet meer. Er is haast dit aan te passen. En, eigenlijk, dat moet ook. Dus, heel voorzichtig, wordt toch algemeen uitgegaan dat het nieuwe pensioencontract er komt.

Sociale partners en het pensioenfonds zijn al meer dan een jaar bezig met voorbereidingen voor dit nieuwe contract. Veruit de belangrijkste beslissing hierbij is de keuze van het type contract. Er zijn drie contractkeuzes:
(1) iedereen een eigen potje geld en alle risico’s individueel,
(2) in de opbouwfase een eigen potje geld waar je je eigen beleggingskeuzes mag maken en dan in de uitkeringsfase de risico’s delen om een stabiel mogelijk pensioen te krijgen
(3) een contract waar er voor iedereen buffers zijn om tegenvallers op te vangen en weinig keuzemogelijkheden: het pensioenfonds bepaalt het beleggingsbeleid.

Gepensioneerden hebben in de eerste twee contractvormen nog de mogelijkheid niet mee te gaan in het nieuwe stelsel en voor een vaste uitkering bij een verzekeraar te kiezen, bij de derde optie hebben de gepensioneerden geen keuze, zij moeten mee in het nieuwe systeem.

Sociale partners willen graag weten wat alle deelnemers in het pensioenfonds willen, dus van alle werkende collega’s, maar ook van de oud-collega’s en gepensioneerden. Het is immers ‘ons’ pensioen. Sociale partners willen een zo groot mogelijk draagvlak voor deze keuze van het type contract.

Daarvoor ontvangen jullie binnenkort een enquête. Die verloopt digitaal via het platform van het pensioenfonds. Iedereen zal een uitnodiging voor deelname krijgen. Om dus een contract te krijgen wat bij jullie past hebben we echt ZOVEEL MOGELIJK (eigenlijk dus van jullie allemaal) een reactie nodig.

Voor een uitvraag over een dergelijk belangrijk en complex onderwerp is een enquête eigenlijk maar een beperkt middel. Toch lijkt dit de enige mogelijkheid de voorkeuren van de deelnemers te peilen. De enquête is met grote zorg samengesteld. De enquête is voorgelegd aan de leden van de OR’en en de opgerichte ‘Belangenvereniging Pensioengerechtigden SPE’, en sociale partners hebben dankbaar gebruik gemaakt van de vele suggesties.

Voor vragen en of toelichting bij en over het onderwerp van de enquête of over vragen van de enquête zelf kunnen jullie terecht bij ondergetekende.

Dekkingsgraad stijgt weer

Door stijging van de rente is de dekkingsgraad van het fonds weer gestegen. De actuele dekkingsgraad bedraagt nu circa 118%. Dit is bijzonder omdat door toekenning van de indexaties in 2022 en 2023 de dekkingsgraad natuurlijk gedaald was. De dekkingsgraden worden per maand gepubliceerd op onze website. Nu de minister voornemens is de regels voor indexatie over 2023 opnieuw te versoepelen biedt dit nieuwe indexatiekansen voor ons aan het einde van het jaar als de dekkingsgraad zich positief blijft ontwikkelen.

Positief rendement start 2023

Het rendement over 2022 was met min 20,5% bedroevend. Positief is wel dat dit jaar goed begonnen is. Tot en met eind februari dit jaar was het rendement 2,2%. De markten zijn echter zo onzeker dat enige verwachtingen nauwelijks te geven zijn. De portefeuille staat er echter robuust bij en het fonds ziet de toekomst derhalve met vertrouwen tegemoet.


Het pensioenfonds informeert belanghebbenden periodiek via nieuwsberichten op zijn website www.mijnessitypensioen.nl. Voor additionele informatie kijk op de website of neem contact op met de directeur van het fonds, Mathijs van Gool, mathijs.van.gool@essity.com of bel 06-507 43 778.

Deel dit artikel