Duurzaamheidsinitiatieven site Cuijk

Martin Driessen – Cuijk  |  In de Essity fabriek in Cuijk zijn we al jaren actief op zoek naar alternatieve vezels, die ingezet kunnen worden in het deinking-proces als nieuwe grondstof. De doelstelling van deze zoektocht is tweeledig: enerzijds om te kijken of we onze recepten kunnen verbeteren met nieuwe bronnen, aangezien de reguliere oudpapierstromen elk jaar afnemen door digitalisering en COVID. Anderzijds is er vanuit de markt en onze klanten een grote behoefte aan een circulaire oplossing voor hun afvalstromen.

Als we het hebben over deze afvalstromen vanuit klanten, moet je bijvoorbeeld denken aan verpakkingsmateriaal in restaurants. Hier zullen binnenkort de plastic bakjes en borden verplicht gaan verdwijnen en daarvoor worden nu duurzame alternatieven aangeboden. Eén van deze alternatieven is het gebruik van suikerriet verpakkingsmateriaal. Samen met de klant zijn we aan het onderzoeken of we dit materiaal in ons proces kunnen inzetten. De eerste testen zijn veelbelovend…

Een ander type alternatieve vezels zijn de gebruikte papieren handdoeken middels de recyclingservice Tork PaperCircle®. In Cuijk zijn we hier 4 jaar geleden mee gestart en we zien op dit moment dat de interesse in de markt hiervoor sterk toeneemt door de duurzame waarde die erdoor gecreëerd wordt en de vermindering van afval en CO2-voetafdruk.

We hebben al aardig wat tonnen gebruikte papieren handdoeken ingezameld bij Nederlandse en Belgische klanten en gerecycled in de papierfabriek in Cuijk. Deze kunnen we prima inzetten in ons deinking-proces voor nieuwe tissueproducten.

Belangrijk om te vermelden is dat natuurlijk ook de gebruikte papieren handdoeken in onze eigen fabriek en verkoopkantoor Zeist ingezameld en teruggebracht worden in ons deinking-proces.

De grootste alternatieve stroom die we op dit moment hebben, bestaat uit gebruikte drankbekers. Waar we 4 jaren geleden begonnen zijn met Starbucks met een nieuw concept hiervoor, zien we nu dat McDonalds Duitsland op dezelfde wijze ook heel veel tonnen inzamelt. De kracht hiervan zit namelijk in de juiste bronscheiding en daarnaast in een goede afstemming met de partij die het materiaal inzamelt.

Het enthousiasme is zelfs overgewaaid naar andere collega-fabrieken in Europa, die nu inzien dat dit een serieuze stroom kan zijn.

Naast McDonalds Duitsland zijn we nu in gesprek met McDonalds Nederland om te kijken of we ook hier iets voor elkaar kunnen betekenen.

Ook de stroom van gebruikte koffiebekers vanuit onze eigen site wordt netjes ingezet op onze lijnen. Het geven van het juiste voorbeeld blijft erg belangrijk.

In januari jl. hebben we met de Rijksoverheid gekeken naar een samenwerking op het gebied van duurzame oplossingen. Besloten is om een pilot te gaan opzetten voor 1 jaar om het bekermateriaal van diverse kantoren te gaan verwerken op onze lijnen.

We gaan er van onze kant alles aan doen, om dit te laten slagen!

Deel dit artikel