Dekkingsgraad in de lift met stijgende rente

Mathijs van Gool

Mathijs van Gool – Zeist  |  Voor de dekkingsgraad van het pensioenfonds is 2021 goed begonnen. De dekkingsgraad is inmiddels opgelopen tot rond de 102%. Wel beweegt deze als dagkoersen op en neer. 

De hoofdreden voor het herstel van de dekkingsgraad is stijging van de rente. Dit zijn kleine rentestapjes, maar toch. De stand van de rente is een uitermate complex proces. De belangrijkste reden nu is mogelijk het einde van de coranabeperkingen en toenemende vraag van consumenten. Met beperkte productiecapaciteit nu kan dat leiden tot enige inflatie. Dit risico doet de rente stijgen. Een stijgende rente is slecht voor de aandelenbeurzen. Die vliegen nu dan ook alle kanten op. Het is afwachten op een nieuw evenwicht van de rentestanden en de beurzen. Maar voorlopig zitten de actuele dekkingsgraden weer boven de 100%. En met economisch herstel in het vooruitzicht is stijging van de rente en dus dekkingsgraad een reële optie.

Geen indexatie per 1 januari 2021

De dekkingsgraad van ons fonds is per eind december 2020 helaas ruim onder de 110% gebleven. Dit is de grens waarop de politiek indexatie toestaat. Het bestuur heeft dus geen kans gezien te besluiten voor indexatie van onze pensioenen per 1 januari 2021. In het kader van het nieuwe Nederlandse pensioencontract wordt gedacht aan een transitieperiode. Die pensioenfondsen die daaraan meedoen mogen gebruik maken van een lagere (overgangs)indexatiegrens van 105%, wat sneller tot indexatie leidt. Het is afwachten op de uitwerking van deze ideeën.

Aanpassing pensioenreglement met meer keuzemogelijkheden

Op de website van het pensioenfonds is een aangepast pensioenreglement gepubliceerd. Sociale partners hebben extra keuzemogelijkheden toegestaan. Er zijn twee keuzemogelijkheden bijgekomen.

Ten eerste kunnen deelnemers ervoor kiezen om de uitkering van hun pensioen uit te stellen tot 68 jaar en dus niet in te laten gaan bij pensionering. Dit is een extra keuze voor diegene die geen pensioenuitkering nodig hebben op pensioenleeftijd. Als de uitkering pas ingaat op 68 jaar is het pensioen wat hoger.

De tweede keuze is om bij pensionering te kiezen voor uitruil van je eigen pensioen (ouderdomspensioen) naar het partnerpensioen. Hier zijn wel fiscale grenzen. Dit kan een voordeel zijn voor mensen met een partner die naar hun mening te weinig partnerpensioen heeft. In het pensioenreglement worden de keuzes nader uitgewerkt. De keuzeformulieren worden per direct aangepast. De keuzemogelijkheden worden binnenkort ook geïntroduceerd in de pensioenplanner.

Meer regels vanuit Europa over Nederlands pensioenen

In toenemende mate zien de Nederlandse pensioenfondsen meer regels komen vanuit Europa die de inrichting en organisatie van Nederlandse pensioenfondsen raken.

Achter de schermen zet Nederland met de Pensioenfederatie, het kabinet en soms ook de toezichthouders zich in om de effecten voor ons pensioenstelsel te beperken.

Europa maakt zich zorgen om het soms onderontwikkelde niveau van pensioenen in Europa en komt met bepalingen voor goed bestuur en bijvoorbeeld ook communicatie. Alleen, Nederland kent al een zeer goede wetgeving voor bijvoorbeeld ‘goed bestuur’ en communicatie. De regels uit Europa zijn net wat anders dan die van ons en dit leidt tot stapeling van eisen en regels, met als gevolg extra complexiteiten in de uitvoering en hogere kosten.

De laatste ontwikkeling zijn voorgeschreven eisen hoe Nederlandse pensioenfondsen moeten communiceren over maatschappelijk verantwoord beleggen. Deze schuren met hoe Nederlandse pensioenfondsen communiceren hierover. Daarbij komt nog dat Nederland hier al jaren voorloper is geweest en meer ervaring heeft op dit gebied. Het pensioenfonds houdt de ontwikkelingen scherp in de gaten met het belang van de deelnemers voorop. Voor de fijnproevers, de teksten over het maatschappelijk verantwoord beleggen op onze website zijn nu aanvullend ‘Europa-proof’.


Het pensioenfonds informeert belanghebbenden periodiek via nieuwsberichten op haar website www.mijnessitypensioen.nl. Voor additionele informatie kijk op de website of neem contact op met Mathijs van Gool, mathijs.van.gool@essity.com of bel 06-507 43 778.

Deel dit artikel