Project MIRAI; grote veranderingen voor repack

Patrick Rozema en Saskia Kolman – Hoogezand  |  MIRAI, “de toekomst” in het Japans. Een veel gehoord woord in Hoogezand. Deze toekomst geldt ook voor TDM, de sociale werkplaats waar Essity nauw mee samenwerkt. Hier staan 9 lange lopende banden waar gemiddeld 150 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken. Er worden allerlei werkzaamheden verricht die van toegevoegde waarde zijn voor de klanten, bijvoorbeeld het stickeren van zakjes voor promoties, het ompakken naar kleinere dozen en het herstellen van blokkades vanuit de fabriek.

De batches die in de fabriek worden gemaakt, zijn voor TDM de ‘grondstoffen’ die verwerkt worden op de productielijnen tot een nieuw eindproduct. Ook voor deze stroom, moet de traceerbaarheid op orde zijn: welke pallet wordt gebruikt in welke order? Dit brengt een grote uitdaging met zich mee.

Daarnaast worden bij TDM alle dozen voorzien van een sticker met daarop de nieuwe batch, en ook de zakken moeten worden voorzien van de juiste codering. Vanwege het grote volume, ruim 500 pallets per week, is er gekozen voor automatische printers aan alle banden. Ook de kwaliteitschecks worden aangescherpt.

Het planningsproces is in de afgelopen maanden volledig geïntegreerd in de bestaande systemen van Essity ter voorbereiding van MIRAI. De standaarden van de fabrieken worden hierbij veelal overgenomen. Om deze veranderingen te kunnen realiseren was en is er veel support nodig van allerlei afdelingen: centraal en lokaal IT, controlling, sourcing en de logistieke afdelingen.

Ook vanuit TDM wordt er hard gewerkt en geïnvesteerd om alle veranderingen tijdig te realiseren. De veranderingen zijn groot en vragen veel van de medewerkers op de werkvloer. Maar ondanks alle veranderingen, blijven de medewerkers van TDM positief, gemotiveerd en enthousiast en daarmee hebben we het volste vertrouwen in het slagen van het project.

Marjolein de Jonge (werkleider TDM): “MIRAI betekent voor TDM veel veranderingen in processen en gedrag. Het nieuwe proces is in de basis overzichtelijk, maar er komt een hoop bij kijken. Dan moeten we schakelen, bijsturen en weer doorgaan. Het vraagt om flexibiliteit en bijsturing, maar we zullen ons hier vol goede moed door heen slaan. Na 26 mei valt alles op zijn plek en zal MIRAI de nieuwe manier van werken zijn.”

MIRAI geeft ons een duidelijke weg voorwaarts, die samengaat met uitdagingen, maar misschien nog wel grote kansen en positieve inzichten.

Deel dit artikel