Omring; implementeren TENA incontinentiematerialen volgens “Train the Trainer” concept

Albert van Leeuwen – Zeist  |  Omring is een zorgorganisatie in West-Friesland, de kop van Noord-Holland en op Texel. Met 25 woonzorglocaties, revalidatiezorg en een grote thuiszorgorganisatie is Omring een grote speler in de regio. Voor de TENA Wet Washgloves (verzorgend wassen) is Omring al jaren klant van TENA. En begin november jl. hebben wij ook de opdracht voor de levering van de incontinentiematerialen ontvangen.

Aan de opdracht is een pilot bij 41 incontinente bewoners vooraf gegaan. Deze pilot is door onze Continence Care Advisors (CCA’s), Nathalie Slijkoord en Marjon Peet, met veel enthousiasme uitgevoerd. Aan het eind van de test zijn door ons de ontwikkelingen op het terrein van cliëntwelzijn, werksfeer, budget en milieu door scores in kaart gebracht. En vervolgens in het TENA Solutions testrapport samengebracht.

De beleving van de zorgverleners was zeer positief. Het aantal verschoningen is met ruim 20% gedaald en het aantal lekkages met ruim 60%. Ook de gemiddelde huidkwaliteit en de nachtrust van de testpopulatie zijn verbeterd. Mooie resultaten!  En voor Omring aanleiding ons de opdracht voor 5 jaar te verstrekken.

Een uitdagende klus

De eis was wel dat de omzetting van het huidige merk naar TENA zo spoedig mogelijk in 2020 zou plaatsvinden. Het doel was om in 2 maanden tijd iedere week 2 locaties te scholen en de conversies voor te bereiden. Een uitdagende klus! En voor ons reden om het “train the trainer” concept toe te passen.

Bij het “train the trainer” concept traint de CCA de aandachtsvelders (de trainers) van de betreffende locaties. Onderwerpen zijn: verbandkeuze, werking van de producten, organisatie op de afdeling, monitoring en het tijdig plaatsen van bestellingen. Zij zijn op de afdeling de “linking pin” tussen TENA en de zorgverleners en nemen alle voorkomende vragen van hun collega’s in behandeling.

Samen met de CCA van TENA adviseren de aandachtsvelders de zorgverleners op de afdelingen over het juiste gebruik van de producten. De aandachtsvelder neemt vervolgens de begeleiding van de zorgverleners over waarbij TENA voor vragen en bijsturing op de achtergrond aanwezig blijft. Veel informatie kunnen de aandachtsvelders op de website van TENA vinden. Gedurende de implementatieperiode is er wekelijks, soms dagelijks, contact met de aandachtsvelders geweest en zijn kennis en ervaring over en weer gedeeld.

Uit de evaluaties is gebleken dat de locaties met deze manier van implementeren tevreden waren. We hebben snel en vakkundig kunnen implementeren. Daarnaast konden de verantwoordelijkheden op de afdelingen vanaf het begin op de juiste manier worden belegd. Volgende stap in ons TENA Solutions programma is het organiseren van onze verbetercyclus (Plan-Coach-Monitor). Daarin gaan we, samen met Omring, doelgericht invulling geven aan onze verpleegkundige ondersteuning en monitoring.

Deel dit artikel