Werkwissel binnen Logistiek Hoogezand

Charissa Dijkema (Supply Chain Planner Baby)Op dinsdag 20 november werd ik door Peter ontvangen bij de Gasunie in Groningen. Peter is werkzaam bij de Gasunie sinds 1989 en vanaf 2001 werkzaam binnen planning/werkvoorbereiding. Sinds 2016 is Peter werkzaam als strategisch/tactisch planner voor Zuidwest-Nederland.

In 2005 is de Gasunie gesplitst in Gasunie (100% overheid) en Gasterra (50% overheid).

De afdeling Planning valt onder Operations & Projects; de transporttak van de Gasunie. Het transporteren van gas tegen een zo laag mogelijke gasprijs is het doel.

Nederland is opgedeeld in 4 clusters: OLN, OLO, OLW en OLZ; Peter is werkzaam in OLW en OLZ. Ieder cluster is weer opgedeeld in 3 gebieden; per gebied is er een Teamleider; hieronder valt een operationeel planner. De planners bij Gasunie managen de capaciteit tussen de volgende onderdelen:

  • Werktuigbouw
  • Electro & Instrumentatie
  • Kathodische bescherming
  • VGM

De planning van de in te zetten uren gebeurt in SAP. Via een Excel-overview wordt gekeken hoe de capaciteit is verdeeld en kan de planning indien nodig worden bijgesteld.
Gepland worden onderstaande klussen:

  • Collectief onderhoud
  • Periodiek onderhoud
  • Werkinspecties
  • Projecten
Charissa

Een jaarplan wordt teruggebracht naar maandniveau waarin de klussen worden weggezet. De operationeel planner zet de klussen op week- en dag niveau weg en bewaakt dit. De tactisch planner bewaakt de maandplanning. Het benodigd materiaal voor een klus loopt via de afdeling Inkoop. De operationeel planner bewaakt dit eveneens.

In 2016 is het LCMO opgericht (Landelijk Capaciteits Management Overleg). Hierin zijn 5 verschillende takken van sport vanuit de Gasunie vertegenwoordigd. Doordat deze verschillende afdelingen in een overleg bij elkaar zitten, kan er op een efficiënte manier invulling gegeven worden aan de planning en zal een project pas plaatsvinden na accordering van alle partijen.

Aangezien de afdeling Inkoop een belangrijke rol speelt in het planningsproces, geeft Peter aan dat dit voor mij ook erg interessant zal zijn om eens met iemand van deze afdeling te praten.

Ik vond het erg leuk en interessant om kort een kijkje in de keuken van planning bij de Gasunie te krijgen. Dit zal vervolgd worden met een afspraak bij de afdeling Inkoop. Peter is in het kader van de werkwissel in januari bij Essity komen kijken.

 

Print Friendly, PDF & Email
Deel dit artikel