Pensioenfonds nu bijna half miljard groot

Mathijs van Gool

Mathijs van GoolDankzij het krachtige herstel op de financiële markten in begin 2019 is de totale waarde van de beleggingen van het fonds eind februari bijna opgelopen tot euro 500 miljoen, een half miljard dus. En dan te bedenken dat de waarde in 2007 ongeveer 186 miljoen euro bedroeg.

Deze toename is het gevolg van een gemiddeld jaarrendement van 8,2% vanaf 2008. Ook speelt mee dat het fonds een relatief jonge deelnemersgroep heeft waardoor de premie hoger is dan de pensioenuitkeringen. Er komt dus per jaar extra premiegeld bij. In het algemeen geldt dat met een gemiddeld rendement van 8% per jaar het vermogen in ongeveer 9 jaar ‘over de kop’ gaat. Inclusief een positief premiesaldo, gaat dat dus nog sneller.

Wat betekenen deze cijfers nu voor de deelnemer? Voor een deelnemer geldt in het algemeen dat zijn inleg in 40 jaar gemiddeld 3 tot 4 keer meer waard wordt. Via de beleggingen en beheersing van de kosten kunnen deelnemers nog steeds een goed pensioen opbouwen.

Verplichtingen van het fonds stijgen ook

Ondanks het indrukwekkende vermogen van het fonds, is het geldbedrag alleen een slechte indicator hoe het fonds ervoor staat. Het vermogen moet namelijk gezien worden in verhouding tot het kapitaal dat nodig is voor de pensioenuitkeringen, de zogenaamde verplichtingen. Deze zijn de afgelopen tien jaar ook gestegen, door toevoeging nieuwe pensioenrechten, hogere leeftijden en vooral ook door de lagere rente. De dekkingsgraad, de verhouding tussen vermogen en verplichtingen was in 2007 niet veel anders dan nu. Het hogere vermogen is dus maar een relatief begrip, maar toch is de absolute toename best opmerkelijk.

Grotere spreiding van de beleggingen

Mede door de groei van het vermogen heeft het pensioenfonds de beleggingen afgelopen jaren meer gespreid over verschillende beleggingscategorieën. Het fonds belegt wereldwijd om van mogelijke groeimogelijkheden te profiteren. Via deelname aan beleggingsfondsen met andere Nederlandse pensioenfondsen verstrekt het fonds nu hypotheken aan Nederlanders en is het pensioenfonds mede-eigenaar van ​Nederlandse huizen, winkelcentra en internationale infrastructurele projecten. Hiermee is het beheer robuust en wordt geprobeerd een zo hoog mogelijk rendement te halen tegen aanvaardbare risico’s en kosten.

Up-to-date pensioenoverzicht in september

In september van dit jaar krijgen alle actieve deelnemers hun jaarlijkse individuele pensioenoverzicht. Door alle wetswijzigingen en aanpassingen in het pensioenreglement én door maatregelen van sociale partners zijn er veel veranderingen geweest. Het overzicht in september zal een actuele stand van zaken geven per 1 januari 2019. Ook zal dan de pensioenplanner weer geheel zijn bijgewerkt aan de nieuwe standen. De overzichten zijn dan geactualiseerd voor de salarissen van 1 januari 2019, omzetting van de regeling naar 68 jaar, en voor sommigen de afwikkeling van de VPL-overgangsregeling. Het overzicht wordt weer een echt bewaarnummer!

Eerder met pensioen, kan dat?

Nog steeds wordt gedacht dat men moet doorwerken tot 67 of 68 jaar. Dat is niet correct. Mensen kunnen besluiten eerder met pensioen te gaan. Het pensioenfonds keert gewoon pensioen uit als men eerder dan 67 of 68 jaar wil stoppen met werken. De waarde van de pensioenuitkering kan worden berekend met de pensioenplanner van het pensioenfonds. Wel is het zo dat de overheid pas de AOW uitkeert op pensioengerechtigde leeftijd. Maar ook daarvoor heeft het pensioenfonds een mogelijkheid dit gedeeltelijk op te vangen. Deelnemers kunnen gemakkelijk via de pensioenplanner van het pensioenfonds (via www.mijnessitypensioen.nl na het individueel inloggen) een berekening maken. Ook kunnen deelnemers zich via HR opgeven voor de periodieke pensioenspreekuren op de vestigingen.

Het pensioenfonds informeert belanghebbenden periodiek via nieuwsberichten op haar website www.mijnessitypensioen.nl. Voor additionele informatie kijk op de website of neem contact op met Mathijs van Gool, of bel 06-507 43 778.

Deel dit artikel