MLM Suameer in nieuwe stijl

MLM nieuwe stijl: het verbeterteam Area Ownership Bretting 2 presenteert de resultaten

Jan Wiebe ZandbergDe eerste MLM van dit jaar hebben we in Suameer op donderdag 14 maart gehouden. Een MLM wordt doorgaans goed gewaardeerd door de aanwezigen, maar het is ook vaak eenrichtingsverkeer waarbij er heel veel informatie in één keer gepresenteerd wordt. Dat hebben we ditmaal anders gedaan.

Eind 2018 hebben we besloten onze interne communicatie een nieuwe impuls te geven, mede ingegeven door de communicatie over onze CBN. Een nieuwe opzet van de MLM past hier perfect in.

De MLM

Na de korte terugblik op 2018, waarbij we ondermeer konden concluderen dat er flinke stappen gezet zijn in volumegroei en de capaciteit van Jetje, lieten twee verbeterteams zelf zien waar ze aan werken en welke resultaten ze daarbij boeken. Oeds en Arie (namens verbeterteam Spinning proces Jetje) en Johan (namens verbeterteam Area ownership Bretting 2) beten wat betreft deze nieuwe insteek van de MLM het spits af.

Na uitgebreide analyses en (creatieve) brainstorms is het verbeterteam Spinningproces aan de slag gegaan om de kwaliteit drastisch te verbeteren. Probleem was al langer dat er afwijkingen te zien waren die leidden tot breuk, of tot harde stukken materiaal en uittredende draden die problemen opleveren voor Converting. Tijdens de MLM konden ze laten zien dat er grote stappen zijn gemaakt:

  • Veel acties ingevoerd (technische en standaard werkwijzen)
  • Controle, inzicht en beheersing van spinproces tijdens de dienst
  • Veel minder verstoringen met spinproces (en minder stilstand).
  • Grote verbetering zichtbaar in Converting (minder klachten en stilstand)

Het verbeterteam Area Ownership Bretting 2 loopt met hun verbeterproject vooruit op onze CBN-doelstelling ‘eigenaarschap’. Als je eigenaar bent van (een deel van) het productieproces, wat betekent dat dan? En wat is ervoor nodig om je tot een goede eigenaar te maken? De verbetergroep heeft zich met name beziggehouden met het vaststellen van standaarden om de machine optimaal te laten draaien en met het visueel maken daarvan zodat er geen misverstanden over kunnen bestaan. Hun volgende stap is het op dezelfde wijze vastleggen van kwaliteitsstandaarden en opvolgende instructies voor het geval er afwijkingen worden geconstateerd.

Nieuwe machine

Wat betreft de Bretting 2 zelf: die is nog maar een jaar in Suameer te vinden. We hebben groen licht gekregen voor een investering in een nieuwe, vervangende machine. In een van de komende edities van de Absorber-Online lees je hier natuurlijk meer over!    

Na de presentatie van beide verbeterteams was het tijd voor de introductie van de MEGA award. MEGA? Die naam is inhoudelijk gerelateerd aan onze beliefs en behaviours: comMitted, carE, couraGe, collAborate. Met de MEGA award schenken we extra aandacht aan opmerkelijke bijdragen van medewerkers of teams, het is een positieve waardering voor een bijzondere inzet, zoals gezegd gebaseerd op onze beliefs en behaviours.     

MEGA

Ate (in het midden)

Johan

Ate Bergsma en Johan Hoekstra mochten het podium beklimmen. Ate vanwege zijn nominatie op het gebied van collaborate (‘gearwurking’ op z’n Fries). Hij heeft zich onderscheiden met zijn flexibele inzetbaarheid en zijn bereidheid om naast z’n reguliere werk extra (TD-)taken op zich te nemen.

Johan verdiende zijn nominatie op het terrein van care (‘soarch’). Hij springt regelmatig bij als er in andere ploegen sprake is van ziekte, en zet zich naast zijn 5-ploegendienst en zijn Vapro B-opleiding ook in voor het project Duurzame inzetbaarheid, de voorbereiding van de Open dag op 18 mei dit jaar en voor de ondernemingsraad. Zowel van Ate als Johan MEGA-prestaties!

CBN: wat betekent het voor mij?

Hierna zijn we met alle aanwezigen dieper in CBN gedoken. Na een korte introductie over de betekenis van CBN en de nut en noodzaak ervan zijn we vooral bezig geweest met de vraag: ‘wat betekent CBN voor mij?’. Na een prachtig filmpje waarop Magda, Paul en Edwin-Jan zichzelf hebben laten zien en hun visie hebben gegeven op wat CBN voor ze betekent in hun dagelijkse werk was het aan iedereen om met deze vraag aan de slag te gaan in kleinere werkgroepen. De uitkomsten hiervan worden uitgewerkt en gebruiken we later dit (en volgend) jaar weer bij onze verdere communicatie over CBN.    

Deel dit artikel