Hamburgreis Diabetische Voet

Sophie Vrolijks In november 2018 vond de in BSN-medical kringen befaamde ‘Hamburgreis’, een sinds 2007 jaarlijks terugkerende, studiereis plaats. Op kantoor in Zeist stapelden zich dozen op met cryptische teksten als ‘boven in bus’ en ‘vergaderzaal dag 1′.

Dat wekte mijn nieuwsgierigheid, dus sprak ik met Erlgard van Kol die deze reis met Astrid van Zanten (Sales Assistent) en andere collega’s organiseert. Erlgard is Support Manager Wound Care en werkte 11 jaar bij BSN medical en nu bij Essity. Zij vertelt dat het inhoudelijke programma aansluit bij een thema uit de praktijk en dat de studiereis mogelijkheden biedt om van elkaar te leren, ervaringen uit te wisselen en te netwerken.

Erlgard van Kol: Op dag 1 vertrekt de bus naar Hamburg al vroeg in de ochtend en heten we onze deelnemers welkom met zelfgebakken taarten en verse koffie of thee. Na een lunch onderweg komen we begin van de middag aan en dan start vrijwel meteen het inhoudelijke programma. Dat wordt vaak pas vroeg in de avond afgerond. Aansluitend is er een moment om na een lange dag zitten, de benen te strekken en wordt er in het centrum van de stad gegeten. Internationale collega’s sluiten meestal in de loop van het middag- en avondprogramma aan.

De vergaderzaal

Op dag 2 vertrekt de bus vroeg voor een bezoek aan de fabriek waar onder andere ons schuimverband Cutimed Siltec, onze hechtpleisters (Leuko’s) en volvlakfixatie (Fixomull stretch) gemaakt wordt. Het is elke keer opnieuw indrukwekkend om dit proces van dichtbij te mogen zien. Voorafgaand aan de rondleiding presenteren Essity-collega’s op ludieke wijze welke producten Essity levert, waar je “ons” tegenkomt (bijna overal) en wat de samenhang tussen de diverse productportfolio’s is. Vaak mogen we een geheim delen en nieuw te introduceren producten (in ontwikkeling) laten zien. Na deze presentatie en rondleiding vervolgen we het inhoudelijke programma dat na de lunch vooral praktisch is: workshops dus. Halverwege de middag vertrekt de groep terug naar Nederland waar we iedereen rond 21.00 uur uitzwaaien.

Wondbehandeling

De groep gasten die met ons meereist, past bij het thema van de reis zodat er sprake is van gemeenschappelijke interesse en belang om deel te nemen en bij te dragen. In het verleden namen onder andere assortiment-coördinatoren, wondconsulenten en verpleegkundig specialisten, inkopers en zorgmanagers deel. Vorig jaar zijn specialisten op het gebied van de diabetische voet uitgenodigd: zij zijn lid van een multidisciplinair team dat in de thuissituatie en het ziekenhuis patiënten met een diabetisch voetulcus behandelt. Dat is een zeer complex genezende wond aan de voet die kan ontstaan bij patiënten met diabetes (suikerziekte). Het is een ernstige en soms levensbedreigende complicatie. Uit heel Nederland zijn wondconsulenten, verpleegkundig specialisten, gipsverbandmeesters en podotherapeuten gevraagd om deel te nemen en complexe casussen uit de praktijk te presenteren. Die zijn onder leiding van een internationale expert Dr. Kristien van Acker (voorzitter van D-foot international, een wereldwijde expertgroep op dit gebied) besproken. Onderdelen zijn preventie, diagnostiek en behandeling. Essity kan voor wondbehandeling en off loading producten leveren.

Waarom zo’n intensieve “Hamburgreis”? Na ruim 10 jaar “Hamburgreizen” zien we dat we hebben kunnen bijdragen aan delen van expertise en (regionaal) zorgverleners met elkaar verbinden. Dat komt de kwaliteit van zorg ten goede en dat blijkt ook uit de reacties van deelnemers na deelname.

 

Deel dit artikel