Het nieuwe pensioencontract komt eraan

Mathijs van Gool

Mathijs van Gool – Zeist | Uit diverse media zijn deze dagen veel discussies te volgen over het nieuwe pensioenstelsel. Dat komt pas in 2025 of later, maar omdat het zo’n grote operatie is, zijn alle voorbereidingen al in volle gang.

Maar wat gaat er nu precies gebeuren? Bij het pensioenfonds hebben het bestuur én het verantwoordingsorgaan samen de handschoen opgepakt en zich als kenniscentrum volledig en geheel laten voorlichten. Uiteraard is het fonds, waar nu circa euro 600 miljoen wordt beheerd, er voor haar deelnemers en kan het fonds ook haar opgedane kennis delen. Dit is mogelijk interessant omdat het nieuwe pensioenstelsel in eerste plaats juist is bedacht in het belang van- en voor de werknemers en pensioenfondsdeelnemers in Nederland.

Het fonds heeft een voorlichtingsaanbod besproken met de Essity COR en er is een gelegenheid gevonden voor deze voorlichting aan alle OR-leden op woensdag 31 augustus. Het programma wordt later via de COR gedeeld. Voor de OR-leden: reserveer deze datum graag alvast in de agenda.

Voor invoering van het nieuwe pensioencontract zijn tal van keuzes en besluiten nodig. Zo moeten de werkgever samen met de werknemers(vertegenwoordiging) keuzes en afspraken maken, maar daarna moet ook het pensioenfonds belangrijke besluiten nemen.

Bij Essity is het een lange traditie dat dergelijke complexe processen ondersteund worden door een zogenaamde Technische Commissie Pensioen. Deze commissie is bedoeld om technische voorbereidingen te treffen voor de werkgever- en werknemervertegenwoordiging zodat die zorgvuldige en evenwichtige besluiten kunnen nemen. De leden in de Technische Commissie Pensioen zijn de professionele adviseurs van de werkgevers en werknemers én het pensioenfonds. Deze commissie is al volop bezig met het nieuwe pensioencontract. Door vooraf goed inzicht in technische elementen te krijgen kan het proces degelijker en efficiënter uitgevoerd worden.

Via dit orgaan heeft het pensioenfonds inmiddels vernomen dat zowel de werkgever als de werknemers voornemens zijn om mee te gaan doen aan het nieuwe pensioencontract.

Financiële positie sterk verbeterd, indexatiemogelijkheid wordt onderzocht

De financiële positie van het fonds is afgelopen maanden sterk verbeterd. Dit komt doordat de rente is gestegen en als gevolg daarvan de pensioenverplichtingen zijn gedaald. Zodoende is de verhouding tussen beschikbaar vermogen en de verplichtingen verbeterd. De actuele dekkingsgraad bedraagt midden juni circa 119%.

Het is waarschijnlijk dat de wetgever voor partijen die willen meedoen aan het nieuwe pensioencontract de eisen voor indexatie lager stelt. Dat betekent dat fondsen van een beleidsdekkingsgraad van 105% mogen indexeren. Met het herstel van onze financiële positie en de nu bekende intentie van de sociale partners om aan het nieuwe contract mee te doen zou indexatie dan een optie kunnen worden. Het fonds is volop bezig dit te onderzoeken en uit te werken.

Overige informatie

  • De vacature in het Verantwoordingsorgaan namens werknemers is opgevuld. De heer. Edwin Blom heeft zich kandidaat gesteld en zijn voordracht is ondersteund door de COR. De heer Blom is in juni benoemd. Het fonds heet de heer Blom van harte welkom.

Het pensioenfonds informeert belanghebbenden periodiek via nieuwsberichten op haar website www.mijnessitypensioen.nl. Voor additionele informatie kijk op de website of neem contact op met Mathijs van Gool, mathijs.van.gool@essity.com of bel 06-507 43 778.

Deel dit artikel