Global Safety Weeks in Gennep

Bas den Uijl – Gennep  |  Tijdens de health en safety weeks hebben er vanaf 25 april verschillende activiteiten plaatsgevonden. Zo zijn er voor de operationele teams en afdelingen sessies geweest om de Snelle Risico Analyse (SRA) opnieuw onder de aandacht te brengen.

Ook is er aandacht besteed aan gezondheid. Op 28 april is er voor alle leidinggevenden een werksessie georganiseerd op het gebied van psychische klachten en mentale weerbaarheid. Deze werksessie werd geleid door onze bedrijfsarts en “huis-psycholoog”. De leidinggevenden zullen dit belangrijke onderwerp via de afdelingsmeetings verder onder de aandacht brengen.

Om het I Care programma wat meer naamsbekendheid bij eenieder te geven, ontving iedereen een mooie beker met het I Care logo.

Deel dit artikel