Ontwikkelingen bij Stichting Pensioenfonds Essity

Mathijs van Gool

Mathijs van Gool – Zeist Sinds 1 januari 2020 is Marjolein Ennema, Zeist, voorzitter van het Verantwoordingsorgaan (VO) van het pensioenfonds. Nu de eerste 100 dagen zijn gepasseerd, is het tijd dat Marjolein haar ervaringen en visie deelt met al onze collega’s.

 

Je bent nu voorzitter van het belangrijkste toezichtsorgaan van het fonds, hoe vul je dat in?

Het belangrijkste is dat ik het samen doe met een fijn en toegewijd team, waarin we allemaal op een andere manier kijken. Hierdoor belichten we onderwerpen vanuit meerdere hoeken. We kijken naar de vraagstukken van het pensioenfonds, welke overwegingen ze maken en of dit in lijn is met de missie, visie en doelstellingen. Op basis van informatie van Mathijs, de directeur van het pensioenfonds, het bestuur of gesprekken met externen stellen wij onze vragen en komen op basis hiervan tot een goed beeld van de situatie. Naast de vaste structuur van meetings en overleg, is het hierin fijn dat we regelmatig updates krijgen over wat er speelt in het fonds. En ook bijvoorbeeld al vroeg worden meegenomen in onderwerpen waardoor we snel op een goed kennisniveau zitten van de toch wel complexe materie. Daarnaast kunnen we ook aansluiten bij de kennissessies van het bestuur zelf, waardoor we ook een goed beeld houden van de meest recente en spannendste ontwikkelingen. 

Wat mogen deelnemers van een verantwoordingsorgaan verwachten en wat hebben ze aan jullie?

De deelnemers mogen van ons verwachten dat wij kritisch kijken of de belangen van alle groepen (actieven en inactieven) evenwichtig worden behartigd. Wordt er bijvoorbeeld niet te veel risico genomen, maar ook weer niet te weinig om tot een goed beleggingsresultaat te komen? Voert het pensioenfonds uit wat ze beloofd hebben? Maar ook in vraagstukken over de toekomst en de toekomstbestendigheid van het fonds kijken we mee, stellen we kritische vragen en geven indien nodig advies. Zo houden we in de breedste zin toezicht voor onze deelnemers dat alles goed blijft lopen.

Voorzitter in coronacrisis en overgang naar CDC, hoe heb je dat aangestuurd?
Marjolein Ennema

Het voordeel was dat we in 2019 en begin 2020 al veel vergaderingen en informatie over de CDC-regeling hebben gekregen (CDC: Collective Defined Contribution, red.). Zowel Mathijs als externe adviseurs hebben ons meerdere malen uitleg en toelichting gegeven wat de regeling inhield en hoe het proces verliep. Als VO konden we uitgebreid onze vragen stellen. Dit was nodig gezien de complexe materie en omdat het een belangrijke stap is, voor nu en de toekomst, en dat willen we gedegen doen. Voor de impact van corona hebben we met het VO en de directie een update call gehad, maar ook om te horen hoe het met iedereen is. Daarnaast gaan alle meetings, zoals overal, nu virtueel en dat werkt prima. 

Speelt ook het nieuwe Nederlands pensioencontract? Zijn jullie daar ook mee bezig?

Ja daar zijn wij zeker mee bezig. We worden goed op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen en de mogelijke invloed op ons pensioenfonds via kennissessies, formele- en informele overleggen en trainingen. Maar we halen ook informatie uit vakbladen. Het nieuwe pensioencontract is nog niet tot in de kleine lettertjes duidelijk, maar de richting waar het opgaat voor de toekomst is zeker duidelijk. Dit houden we ook in het achterhoofd als we naar het pensioenfonds kijken, en in zekere zin heeft het pensioenfonds hierop proactief geanticipeerd door mee te werken aan de overgang naar de nieuwe CDC regeling. 

Hoe zie je je toekomst als voorzitter maar ook voor het fonds?

Ik vind het heel leuk om onderdeel te zijn van het VO. Ik zie het als mijn ‘vrijwilligerswerk’ en een manier om op een heel ander vlak iets te leren dan mijn eigen baan. En dat doe ik zeker. Pensioen en alles wat hierbij komt kijken is best complex en daar komt bijvoorbeeld nog een dynamiek als de wereldeconomie en de invloeden hiervan op de investeringen bij kijken. Uiteindelijk is het fonds eigenaar van 600 miljoen euro en verantwoordelijk om die wereldwijd verantwoord te beleggen voor onze collega’s. Als voorzitter is het leuk om samen met onze VO-collega’s mee te denken, kritisch te zijn en onszelf ook hierin te ontwikkelen. We brengen hier allemaal andere achtergronden en denkwijzen in mee en dat is leuk! Voor het fonds zie ik een goede toekomst. Het bestuur en directie weten waar ze mee bezig zijn en zijn proactief in nadenken over de toekomst; wat moeten we nu doen om over bijvoorbeeld 40 jaar mensen ook nog een goed pensioen te geven? Door het nieuwe pensioencontract is dit vraagstuk alleen nog maar relevanter geworden en zal hier ook beleid op gevoerd worden.

Overige ontwikkelingen

Het pensioenfonds en alle dienstverleners hebben vanwege de coronacrisis de werkzaamheden voortgezet vanuit huis. Alle werkzaamheden zijn ongestoord verdergegaan. Het pensioenfonds heeft de ontwikkelingen op de financiële markten op de voet gevolgd en heeft geen significante maatregelen hoeven te nemen. De beleggingsportefeuille staat er goed voor. Het recent gepubliceerde jaarverslag 2019 op de website geeft veel informatie over de ontwikkelingen van het fonds.

Het pensioenfonds wenst jullie veel sterkte in deze bijzondere periode.


Het pensioenfonds informeert belanghebbenden periodiek via nieuwsberichten op haar website www.mijnessitypensioen.nl. Voor additionele informatie kijk op de website of neem contact op met Mathijs van Gool, mathijs.van.gool@essity.com of bel 06-507 43 778.

Deel dit artikel