Nieuwe machine in Gennep!

Patrick de Bie – Gennep  |  In Gennep zijn de voorbereidingen in volle gang voor de plaatsing van een nieuwe machine, de  Leap 8. Om de machine te kunnen plaatsen, verrijst er in 8 weken tijd een nieuwe hal, die 9 meter breder en 3 meter hoger wordt dan de oorspronkelijke hal.

De afgelopen weken is de oude hal leeg gemaakt en gesloopt. In week 22 zijn de betonnen vloer en fundering gesloopt en na Pinksteren brak de opbouwfase aan. Omdat de draagkracht van de ondergrond slecht is, worden de fundering en de kolommen van het machineplatform op heipalen aangebracht. Ondertussen wordt ook nog het gemeente-riool verlegd, dat anders deels onder het nieuwe gebouw zou komen te liggen.

In week 35 begint de installatie van de productielijn, verpakkers en logistieke systemen. Al met al zijn we momenteel dus “stoere dingen aan het doen”!

Deel dit artikel