Duurzame warmte voor IDC Maashaven

Mark van Schagen

Mark van Schagen – Cuijk  |  Ons IDC Maashaven is een spil in het web om de Tork en overige Essity producten bij onze klanten in de hele Benelux te krijgen. Hiervoor heeft het dan ook een oppervlakte van 18.000 m2 (3 voetbalvelden) en een hoogte van 12 meter. Voor de kwaliteit van de producten en een prettig werkklimaat voor onze collega’s wordt deze grote hal verwarmd. Hiervoor is jaarlijks 100.000 m3 aardgas nodig. Dat komt overeen met de helft van het verbruik van alle huishoudens in het dorp Katwijk!

De kreet “Nederland moet van het gas af” zal voor velen bekend klinken, gevolgd door de vragen “waarom dan?” en “hoe dan?”. Hierover is heel veel te schrijven dat niet allemaal in de ‘Absorber’ past.

Heel kort 2 punten voor het ‘waarom?’.

  1. Verbranding van aardgas geeft CO2 uitstoot met als gevolg het broeikaseffect. Laten we dit te lang doorgaan, dan zal dit leiden tot gevaarlijke klimaatveranderingen en mogelijk een onleefbare aarde.
  2. Aardgas in Nederland raakt langzaam op zodat we telkens meer moeten importeren tegen hoge kosten. Daarnaast heeft de winning van gas in Nederland de nodige gevolgen zoals aardbevingen (Groningen) en bodemdaling (Ameland).
Warmetewisselaar waarop het nieuwe verwarmingssysteem wordt aangesloten

Het antwoord op “hoe dan?” is voor Maashaven makkelijker. Met restwarmte van de BECC (Biomassa Centrale Cuijk).  BECC levert al stoom aan de papierfabriek, heet condensaat stroomt terug naar BECC en passeert IDC Maashaven. Dit water van 125 °C heeft genoeg warmte om de hele hal te verwarmen. Afgelopen mei is een aansluiting gemaakt op de condensaatleiding van BECC. Met een warmtewisselaar kan de warmte worden gebruikt in een nieuw verwarmingsnet van Maashaven. Deze nieuwe warm-water verwarming wordt deze zomer aangelegd. De planning is dat we najaar 2020 gereed zijn zodat de oude gasverwarming uit kan en de Maashaven duurzaam warm blijft. Niet onbelangrijk, de restwarmte is veel goedkoper dan aardgas, zo verdienen we deze investering in 3 à 4 jaar terug.

Als laatste een terechte vraag: is de BECC wel duurzaam? Er is veel discussie of biomassa wel bijdraagt aan een duurzame aarde. Biomassa geeft lokaal vaak meer uitstoot van fijnstof en stikstof. Is er genoeg biomassa beschikbaar of moeten we bossen kappen met bijbehorende milieuschade en extra indirecte CO2 uitstoot? Wordt deze biomassa met vervuilende schepen over grote afstanden vervoerd? Het antwoord: ja, BECC is duurzaam.

Aansluiting op de leiding

De biomassa bestaand uit regionale reststromen zoals snoeihout (straal van 100 km rond Cuijk), sloophout en een klein beetje papierslib uit onze papierfabriek. De uitstoot wordt behandeld met geavanceerde filters en katalysatoren zodat de emissies binnen de (strenge) grenswaarden blijven. Voor Essity is BECC daarom de beste duurzame keuze. De stoom van 200 °C die de papierfabriek nodig heeft kan niet op een andere duurzame manier worden opgewekt omdat bijvoorbeeld duurzame waterstof, geothermie of biogas (nog) niet voldoende beschikbaar zijn.

Voor meer informatie kun je kijken op: https://beccuijk.nl/

Deel dit artikel