Toilethygiëne op scholen… Juf, de wc is vies!

Gertie Eikenaar  –  Vorig jaar september hebben we via onder meer een persbericht de resultaten gepresenteerd van een onderzoek naar toilethygiëne (of liever gezegd het ontbreken daarvan) op basis- en middelbare scholen in Nederland. Het zal geen verrassing voor je zijn dat de uitkomsten van het onderzoek vrij droevig zijn. Kinderen mijden het toilet op school zoveel mogelijk, met name vanwege de stank op het toilet (85%) en vieze wc-brillen (76%). En dat blijft niet zonder gevolgen voor de kwaliteit van het onderwijs: 43% van de leerlingen geeft aan regelmatig moeite te hebben met opletten in de les, omdat zij eigenlijk naar het toilet moeten, maar liever niet willen gaan.

Gezondheid

Voor het onderzoek hebben we gesproken met Michael Groeneweg, kinderarts voor maag-, darm- en leverziekten bij het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam. En hij herkent het probleem dat onhygiënische toiletten op scholen negatieve gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid van leerlingen. Met name de jongste kinderen zijn hier kwetsbaar voor, voor hen is het sowieso al spannend om op school naar het toilet te gaan. Vieze toiletten helpen dan niet mee.

Vanuit onze positie als hygiëne- en gezondheidsexperts willen we dit onderwerp op de kaart zetten en het gesprek erover aangaan met relevante stakeholders.

Media-aandacht

Een belangrijke doelstelling van deze activatie is het genereren van media-aandacht, om op die manier Essity op een positieve manier te profileren bij onze doelgroepen. Dat is uitstekend gelukt, het persbericht van vorig jaar september is goed opgepakt en we hebben -naast veel artikelen in gedrukte media- zelfs nationale radio- en tv-aandacht gekregen.

Vervolgonderzoek

Genderneutrale toiletten

Naar aanleiding van verschillende feedback en vragen hebben we begin dit jaar besloten een vervolg op het onderzoek te doen en ook die resultaten hebben we via de media gecommuniceerd. In het persbericht van half april lag de nadruk op het verschil tussen jongens en meisjes als het gaat om ‘plasgedrag’. Basisschoolleraren beoordelen jongenstoiletten significant viezer dan de toiletten van de meisjes. Bijna alle basisschoolleraren (90%) zijn van mening dat de toiletten schoner blijven als jongens zittend plassen. Tweederde (66%) van de leraren vindt zelfs dat het op school een regel kan worden voor jongens om zittend te plassen. Dit soort onderzoeksuitkomsten is natuurlijk prachtig discussiemateriaal en zet het onderwerp nadrukkelijk op de kaart. Het begint tenslotte bij aandacht en bewustwording. In het meest recente persbericht van begin juni hebben we de focus gelegd op het al dan niet wenselijk zijn van genderneutrale toiletten op scholen. De onderzoeksuitkomsten waren daar heel eenduidig over: Zowel ouders als leraren vinden dat jongens en meisjestoiletten gescheiden moeten zijn- of blijven.

En nu?

We zijn in gesprek met verschillende belanghebbenden om te onderzoeken in hoeverre wij hier nu concreet een bijdrage aan verbetering kunnen leveren. Op dit moment denken we dat de beste mogelijkheden liggen op het vlak van bewustwording en gedragsbeïnvloeding. In eerste instantie van kinderen, maar ook voor ouders en leraren is in dit kader natuurlijk een belangrijke rol weggelegd.

Kijk op https://www.essity.nl/nieuws/schoolhygiene-onderzoek-2018/ voor het eerste rapport en mediamateriaal.

Kijk op https://www.essity.nl/nieuws/schoolhygiene-onderzoek-2019/ voor de resultaten van het vervolgonderzoek en mediamateriaal.

Deel dit artikel