Project Everest in Suameer

Johan van der Veen  –  Pieken en dalen zijn ook in de productie een bekend fenomeen. Wanneer er op langere termijn een stijging te zien is, waarbij de top van de berg hoger is dan je aankan, moet je jezelf hierop goed voorbereiden; “Project Everest” is gestart.

Toppack

De Bretting 2 lijn is een folder waarop de Toppack (W4) en de Handyboxes (W7) worden geproduceerd. Vanuit Suameer worden alle markten, wereldwijd (!), bediend met de non-woven producten van eigen productielijn. Bij het verwerken tot eindproduct van deze non-wovens heeft de Bretting 2 een zeer belangrijke positie.

De afgelopen jaren is de productie op de lijn gestaag gegroeid. De verwachting is dat deze groei zich de komende jaren voort zal zetten. Op dit moment zit de lijn tegen de maximale capaciteit, dit zou betekenen dat er in de nabije toekomst niet meer aan de vraag van de markten voldaan zou kunnen worden.

Handybox

Vanuit de samenwerking tussen Technology, Markten, Global Sourcing en het team in Suameer is het “Project Everest” opgestart met de opdracht om de productie van de W4 en W7 klaar te maken voor de toekomst! Een mooie opdracht waarbij de verschillende disciplines en gedachten goed samenkomen tot een gezamenlijk doel. Na het opzetten en bestuderen van een aantal scenario’s, is er een voorstel gedaan voor een volledig nieuwe lijn. Om aan de vraag te kunnen blijven voldoen de komende jaren, zal de capaciteit van de nieuwe lijn driemaal hoger zijn als de huidige lijn. Daarnaast kan de lijn Interfolded produceren (het volgende doekje komt automatisch half uit de dispenser wanneer je er een doek uittrekt), een wens vanuit de markten waaraan de huidige lijn niet kan voldoen.

Investeringsvoorstel goedgekeurd

In januari is het investeringsvoorstel goedgekeurd, een moment waar Suameer trots op is. Hieruit blijkt de unieke rol die de relatief kleine vestiging speelt binnen Essity en spreekt het vertrouwen binnen de organisatie in de collega’s van Suameer!

Het eerste kwartaal van 2019 heeft het team druk gewerkt aan de verschillende mogelijkheden die er waren op machinegebied. Het eerste resultaat is de aanschaf van de hoofdmachine geweest, een interfolder uit de U.S.A. Als tweede belangrijke stap is in april de handtekening gezet voor de koop van een zakverpakker. Op dit moment wordt er druk gewerkt aan de engineering van de beide machines. Naar verwachting zullen half juni de doosverpakkers, palletizer en stretch wrapper worden aangeschaft.

Vanaf dat moment zal er binnen Suameer druk gewerkt worden op de verschillende vlakken om de installatie en ingebruikname zo gladjes als mogelijk te laten verlopen. Begin maart van 2020 zal worden begonnen met de installatie van de verschillende onderdelen van de lijn.

De komende maanden zal er hard gewerkt worden aan de voorbereidingen, te zijner tijd (eind 2019) zullen we meer informatie en voortgang met jullie delen.

Deel dit artikel