Productie & Sales slaan handen ineen in Suameer

Jasper Visser –  Het segment Industrie is voor de Business Unit Professional Hygiene belangrijk. Klanten zoals Renault, Airbus, Ryanair of Bosch maken machines en omgevingen schoon met Tork reinigingsdoeken, wassen en drogen hun handen met Tork handhygiëneproducten of komen in de kantine Tork dispenserservetten tegen. Maar hoe kunnen wij onze verkoop verder stimuleren met elkaar?

In Europa hebben we minimaal 20 sales collega’s die gespecialiseerd zijn in het bezoeken van industrieklanten. Stuk voor stuk enorm toegewijd, met een schat aan sales ervaring in eigen land. “Als we deze collega’s nu eens samenbrengen met productiefilosofieën, kunnen we in teamverband van elkaar leren”, aldus Bareld Meijering, Initiative Manager Suameer.

De ‘stoute’ schoenen van productie aantrekken

De training beoogde ‘verkoop’ vanuit een andere hoek te benaderen. Onderwerpen als 6S, TPM & Lean kwamen tijdens de training aan bod. Doel van de training was om samen met proces engineers uit Suameer te kijken of kennis nemen van deze productiefacetten kon bijdragen aan een betere en slimmere manier van verkoop van onze Non-Woven producten.

Leren inspelen op de dagelijkse vraagstukken van industrie

Hoe kan kennis van de eerdergenoemde onderwerpen dan helpen in verkoop? Is het überhaupt nodig? Ja. Door kennis te bezitten van bijvoorbeeld 6S, kun je als sales-collega inspelen op de dagelijkse vraagstukken die de industrie heeft: schoonmaken van een machine of eindproducten. Kennis bezitten van 6S helpt om anders naar een proces te kijken en na te gaan denken over hoe onze Non-Woven producten onze klanten verder kunnen helpen. Hoe zorgen wij met onze producten ervoor dat klanten sneller en beter kunnen schoonmaken? De training hielp collega’s om op een andere manier te kijken naar potenties voor verkoop, door te kijken naar het proces zelf en zich te verplaatsen in, bijvoorbeeld, een teamleider die graag zijn lijnen schoon en goed onderhouden heeft.

Go to the Gemba!

Maar hoe leer je dan om die procesbril op te zetten? Door naar de Gemba te gaan (de werkvloer, de plek waar het gebeurt). Samen met collega’s van Suameer gingen sales en proces engineers gezamenlijk aan het werk met kleine, groepsgerichte praktijkopdrachten. Één van die opdrachten was het opstellen van een 6S checklist bij 2 van onze productielijnen in Suameer. De checklist liet collega’s van sales kennismaken met 6S en te kijken naar hoe een lijn of gebied georganiseerd was (Sort, Set in order, Shine (schoonmaken), Standardize, Sustain & Safety (belangrijkste van allemaal)). De opdracht maakte het mogelijk om anders naar een productieproces te kijken en kansen te zien voor onze bestaande én nieuwe klanten.

De reacties van iedereen waren zeer positief. Wij als Suameer leerden hoe collega’s van Sales in hun schoenen staan en hoe zij naar een proces kijken, maar ook hoe zij te werk gaan. Vervolgens leerden zij weer van ons door op een andere manier naar een proces te kijken en dit toe te passen in sales. Dus een Win-Win situatie die zeker resultaten gaat opleveren!

Deel dit artikel