Agility-programma in Hoogezand

Richard Fernhout en Saskia Kolman –  Eind vorig jaar zijn we in Hoogezand gestart met het zogenaamde “Agility”-programma. Dit wordt gedreven door een groepje uit het middenkader van onze fabriek.

Wat is het?

Voor Hoogezand betekent het: “als totale keten gecontroleerd reageren op veranderingen”. Die veranderingen kunnen zich voordoen in de marktvraag (door bijvoorbeeld stijgende verkopen of onverwachte promoties) of in productie (machine loopt voor of achter, breakdowns, etc.). Onder de noemer van Agility scharen we dus alle activiteiten die we ondernemen zodat we gecontroleerd wendbaar zijn en ons kunnen aanpassen aan de omstandigheden.

 

Waarom doen we het?

Het werken aan Agility ondersteunt twee van onze CBN doelen; die van het servicelevel en die van de kostenverbetering. Door wendbaar te zijn kunnen we reageren op de veranderingen die ontstaan aan de productiekant of in de markt. Ook kunnen we kosten verlagen doordat er lagere voorraden nodig zijn.

Hoe werken we aan agility?

De werkgroep richt zich op vier onderwerpen:

Crew flexibiliteit

Bij wijzigingen in productie willen we flexibel kunnen schakelen tussen de machines, daarom is het nodig om een groep mensen te hebben die op meerdere machines kan draaien. Er wordt geïnventariseerd welke middelen en vaardigheden daarvoor nodig zijn. We hopen dit in 2019 al mogelijk te maken binnen de units, en op termijn ook tussen de units.

Volumesturing

Bij te weinig productie ontstaan er servicelevel problemen, maar bij te veel productie ontstaat er een tekort aan grondstoffen of een gebrek aan opslagruimte voor gereed product in het magazijn. We sturen op een 100% gelijkheid tussen geplande productie, dit percentage noemen we de hitrate. De afwijkingen in de hitrate worden dagelijks opgevolgd en wekelijks besproken tussen logistiek en productie. Op basis hiervan kan worden bijgestuurd.

Ombouw flexibiliteit

Door allerlei redenen kan het voorkomen dat een ombouw van een machine moet verschuiven. De visie is dat de ombouw kan worden uitgevoerd op het moment dat het nodig is, daarbij zoveel mogelijk door de crew met minimale ondersteuning van de werkplaats en RST. Er wordt gekeken wat nodig is om dit voor 2020 op 2 tot 4 lijnen te realiseren (denk aan het ontwikkelen van standaarden en instructies).

Ombouw frequentie

Het assortiment aan artikelen is groot (640 artikelnummers!), en elk jaar groeien we qua volume. Door grote projecten neemt het aantal artikelnummers en daarmee de voorraad pallets toe. Daarom moeten we de afweging blijven maken tussen de kosten van het ombouwen en de kosten van het opslaan. De focus wordt gelegd op het vinden van een optimale balans door het ontwikkelen van rekenmodellen en betere opvolgingsrapportages.

Voor de werkgroep Agility geldt dat de input vanuit de werknemers zeer welkom is. Wil je meedenken en bijdragen, meld je dan bij je leidinggevende.

Deel dit artikel