Succesvolle Multi Level Meeting Suameer

Jasper Visser – Factory lead EWOW – Suameer | Afgelopen 17 oktober was het weer zover: onze lokale MLM (Multi Level Meeting). Binnen Suameer één van de manieren waarop wij iedereen binnen onze vestiging informeren over en betrekken bij een breed scala aan onderwerpen.

Belangrijk is dat iedereen welkom is tijdens de MLM’s waarbij interactie met de groep centraal staat. In 2 interactieve sessies werden collega’s meegenomen in de resultaten van Suameer, I Care, EWoW & Initiatives.

Stand van zaken, I Care & projecten

Goed nieuws is dat we, op moment van schrijven, 355 dagen LTA vrij zijn! Maar aandacht en acties blijven altijd noodzakelijk om elkaar scherp te houden en ervoor te zorgen dat iedereen veilig kan werken maar ook veilig thuiskomt. Verder werden de teams verder geïnformeerd over de I Care reis en audit die wij binnenkort verwachten.

Ook werd er even stilgestaan bij alle projecten die wij als site al hebben of deels hebben opgeleverd. Een aantal in het bijzonder zijn de verplaatsing van onze PCMC Non-Woven vouwmachine die niet alleen op technisch vlak goed verlopen is, maar waarbij we ook een verticale start-up hebben gerealiseerd. Een teamprestatie waar wij trots op mogen zijn. Een ander project waar we enorm trots op zijn is project Icarus = 5000 zonnepanelen. Een duurzame manier om deels te voldoen aan onze energiebehoefte.

EWOW: Essity Way of Winning

Zoals wellicht bekend is Essity gestart met het EWoW-project. Een reis van minimaal een anderhalf jaar voor iedereen binnen wave 1 waarbij veel collega’s intensief en enthousiast betrokken zijn als zijnde superusers = expert in zijn of haar stream. Eén van de belangrijkste onderdelen van dit traject is de upgrade van ons huidige ERP-systeem SAP R/3 naar de opvolger SAP S/4 HANA. Tijdens onze MLM hebben we uitvoerig aandacht besteed aan dit project om met elkaar duidelijk te krijgen wat deze reis inhoudt en welke veranderingen er op ons afkomen.

Voor Suameer zal het EWoW-project gaan helpen om een positieve slag te maken in onze digitalisering & standaardisering van werkprocessen. Het beter afstemmen van ons MES systeem met SAP, Engineering Records voor initiatieven en projecten en het scannen van grondstoffen & gereed product zal zorgen voor transparantie & structuur in onze werkprocessen.

Een verandering die veel impact voor ons als vestiging zal hebben is o.a. dat scannen. Momenteel scannen we in productie alleen de moederrollen bij de lijn en hebben wij nog geen SSCC-labels. Straks komen daar meer activiteiten bij zoals labels plaatsen, labels gereed product scannen, grondstoffen scannen etc. Dit is ingrijpend voor onze collega’s gezien het logistieke proces verandert. Het was daarom goed om hier tijdens de MLM extra bij stil te staan en door middel van een presentatie iedereen stap voor stap mee nemen. Wat voegt een label toe? Waarom extra scannen? Hoe zorgen we voor een ergonomisch scanproces als we dit nog niet geautomatiseerd hebben? Wat betekent dit voor mij?

Het scanproces zal zeker bijdragen in het inzichtelijker krijgen van ons verbruik, reduceren van tellingen, backflushing, etc. Als gevolg kunnen wij ons verbruik per artikel nog sterker wegzetten en kunnen wij ons proces in de toekomst nog beter optimaliseren. Maar los van de positieve impact is er ook, zeker aan het begin, extra administratieve last. Veel van onze lijnen hebben geen automatisch labelproces en scanproces dus dit betekent extra werk voor onze collega’s op de werkvloer. Ook het gestructureerd scannen op de juiste momenten naar de juiste locaties zal een aandachtspunt worden voor onze organisatie in termen van trainingen en begeleiding. Onderwerpen waar onze superusers met hun team al druk mee bezig zijn!

Deel dit artikel