Mogelijke indexatie door pensioenfonds

André de Kraa – Zeist | De dekkingsgraad is in het vierde kwartaal stabiel gebleven. Medio november was deze 121 procent. Hiermee biedt de financiële positie van het fonds de ruimte om te indexeren. We vinden het ook belangrijk als fonds om de pensioenen mee te laten groeien met de ontwikkeling van de inflatie, zowel voor de actieven als de gepensioneerden. Afgelopen jaren zijn de prijzen namelijk hard gestegen. Dat voelt iedereen in z’n portemonnee.

We zijn dan ook zeer blij dat het fonds heeft besloten de pensioenen voor alle deelnemers per 1 januari 2024 met 3,51% te verhogen. Voor de gepensioneerden wordt een extra indexatie toegekend uit de ‘bijzondere reserve’ van circa 0,46%. Op deze manier kan het fonds een gedeeltelijke compensatie bieden voor het koopkrachtverlies in 2023 door de inflatie.

Enquête beleggingsrisico is uitgevoerd

In de vorige Absorber is benoemd dat er nog een enquête uitgevraagd zal worden in het derde / vierde kwartaal, het Risico Preferentie Onderzoek. Dit onderzoek is nu afgerond. We hebben jullie als deelnemers gevraagd welk beleggingsrisico jullie willen nemen voor de beleggingen onder de nieuwe Pensioenwet.

24 procent van onze deelnemers heeft gereageerd. Dit is een mooi en representatief beeld van het fonds, daar zijn we heel blij mee. De uitkomsten zijn belangrijk voor ons als fonds omdat deze een goede basis bieden om het nieuwe beleggingsrisico op te baseren. Hiermee gaan we komende maanden aan de slag.

Voorbereidingen voor overgang nieuw pensioencontract in volle gang

De sociale partners (de werkgever en de werknemers) zijn in gesprek om een nieuwe pensioenregeling op te stellen. Belangrijkste stap voor de sociale partners is de contractkeuze: een solidaire of flexibele premieregeling. De definitieve keuze moet nog gemaakt worden. Op basis daarvan kan het fonds verder.

Afgelopen kwartaal heeft het fonds in de voorbereiding op het nieuwe pensioencontract al belangrijke stappen gezet op verschillende onderwerpen: we hebben als fonds een eigen planning opgesteld, we zijn hard op weg met het verplichte onderzoek naar de datakwaliteit van het fonds en we zijn in overleg met de pensioenadministrateur AZL om de verdere planning door te spreken voor komende jaren.

De overgang naar een nieuw pensioencontract is een enorme klus voor heel de pensioensector, ook voor de pensioenvoerder AZL. Onze uitvoerder is hiermee hard aan de slag en moet komende jaren 45 fondsen overbrengen naar het nieuwe stelsel. In het afgelopen kwartaal heeft AZL haar eigen planning verder gedetailleerd, aangescherpt en de volgorde bepaald voor haar klanten. Op basis daarvan heeft AZL ons afgelopen maand aangegeven dat ons fonds in juli 2027 administratief overgezet kan worden. Later dus dan wij oorspronkelijk gepland hadden, maar AZL heeft ons aangegeven dat deze transitiedatum verstandiger is vanuit spreiding en risicobeheersing.

Voor het fonds is de aangegeven migratiedatum in 2027 een gegeven. We hebben daarom onze planning bijgesteld. In 2024 is daardoor meer tijd om de belangrijke onderwerpen af te ronden zoals: het opstellen van een beleggingsbeleid, het opstellen van een nieuw pensioenreglement, het afronden van het verplichte onderzoek datakwaliteit en het op stellen van het implementatieplan wat uiterlijk 1 juli 2025 ingeleverd moet worden bij DNB.

2024 wordt daarmee een belangrijk jaar om de nieuwe pensioenregeling voor te bereiden en een goede basis te leggen voor de transitie komende jaren. We blijven hierbij uiteraard ook de nieuwe politieke realiteit volgen en hebben oog voor mogelijke ontwikkelingen op het pensioendossier.

Terugblik 2023 door het pensioenfonds

Als pensioenfonds kijken we terug op een mooi jaar met veel dynamiek en waarin we veel voor elkaar hebben gekregen: we hebben een nieuw bestuursmodel ingeregeld, het bestuur is versterkt met twee nieuwe collega’s, we hebben een goed financieel resultaat behaald met zelfs indexatie, een nieuw en consistent beleggingsbeleid is gevoerd en de noodzakelijke stappen voor 2023 zijn afgerond. Daarnaast zijn we vol aan de slag met de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel. Vol vertrouwen is hiermee de basis hiermee gelegd voor een succesvol 2024!

Het pensioenfonds wenst iedereen een gezond en mooi uiteinde van 2023 en een goede, frisse start van het nieuwe jaar 2024.


Het pensioenfonds informeert belanghebbenden periodiek via nieuwsberichten op de website www.mijnessitypensioen.nl. Voor additionele informatie kijk op de website of neem contact op met André de Kraa, andre.de.kraa@essity.com of bel 06-27893846.

Deel dit artikel