Succesvol afgesloten afstudeerstage

Geplaatst in: December 2022

Sander Centen – Gennep | Het afgelopen halfjaar ben ik werkzaam geweest als stagiaire bij de Pants-machine 60 in Gennep om mijn studie werktuigbouwkunde af te ronden. Het reduceren van de fysieke ombouwtijd stond hierbij centraal. Het onderzoek bestond uit twee onderdelen: kwaliteit en efficiëntie van de ombouw. Vanuit data-analyses zijn er verschillende verbeteringen aangebracht en optimalisaties doorgevoerd. Dit alles heeft geresulteerd in een makkelijkere en veiligere ombouw en een ombouwtijdreductie van 80 uur op jaarbasis.

De samenwerking met het team van Machine 60 verliep heel prettig en het resultaat hebben we dan ook samen behaald. De begeleiding vanuit de Organization Improvement Groep (OIG) was leerzaam en fijn. Ik ben niet alleen vakinhoudelijk begeleid, maar ook op persoonlijk niveau. Hierdoor heb ik de kans gekregen om mijzelf verder te ontwikkelen. Mijn afstudeerstage binnen Essity Gennep is mij dan ook erg goed bevallen. Om die reden ben ik per 1 november jl. bij Essity Gennep in dienst getreden als Graduate Engineer Trainee. 

Print Friendly, PDF & Email
Deel dit artikel