Pensioen: indexatie over 2022

Mathijs van Gool

Mathijs van Gool – Zeist | In de media tuimelen de toegekende indexaties over het jaar 2022 over elkaar heen. Ook bij ons pensioenfonds staat indexatie over 2022 urgent – en bovenaan de agenda. Op het moment van schrijven van deze Absorber is het onderzoek naar de mogelijkheden nog in volle gang. Ook sociale partners zijn hierbij betrokken. Het fonds zou verheugd zijn als het mogelijk wordt een indexatie over 2022 toe te kennen om zo compensatie te bieden voor koopkrachtverlies in dit jaar. 

Indien er nog een indexatie toegekend kan worden zal deze ingaan per 1 januari 2023. In het voorjaar is eerder een indexatiecompensatie besloten over het jaar 2021 van 2,28% voor actieve deelnemers en van 3,28% voor gepensioneerden en deelnemers die vroeger in dienst waren bij Essity. Deze indexatie is toegekend per 1 januari 2022.

De hoop is dat het fonds midden december een mededeling kan geven over een eventuele indexatie over 2022 via haar website www.mijnessitypensioen.nl. In geval van een indexatie is de ingangsdatum 1 januari 2023. Vanwege de late besluitvorming zou er wat vertraging kunnen zijn in de uitvoering, maar in dat geval zal de verwerking natuurlijk met terugwerkende kracht correct afgehandeld worden.

Nogmaals: Het nieuwe pensioencontract

Het pensioenfonds en sociale partners zijn in 2022 volop bezig geweest met voorbereidingen voor de komst van een mogelijk nieuw pensioencontract. Een van de uitkomsten van deze voorbereidingen zijn dat Essity haar werknemers graag wil voorlichten over het nieuwe pensioenstelsel. Immers, de aanpassingen zijn groot: over heel Nederland gaat er 1.500 miljard euro verdeeld worden naar individuele pensioenpotjes van 16 miljoen mensen. Bij ons zou het gaan om verdeling van circa een half miljard euro onder onze 3600 deelnemers. Alle deelnemers, ook de gepensioneerden, krijgen hiermee te maken. De sessies zijn in de maand december gegeven. Ook het pensioenfonds is hierbij aanwezig. Het fonds heeft aangegeven wat haar rol en positie is in het proces.  

Het zal jullie niet ontgaan dat de spanning in Nederland rondom dit nieuwe pensioenstelsel per dag toeneemt. Er is twijfel of het nieuwe pensioenstelsel wel een oplossing is voor het pensioen van ZZP’ers, of de verdeling van het geld evenwichtig is en of überhaupt de pensioenen wel veilig en meer geïndexeerd kunnen worden. Het pensioenfonds en sociale partners volgen deze ontwikkelingen op de voet maar moeten toch ook doorgaan met de voorbereidingen voor het geval dat het nieuwe stelsel doorgaat. 

Het pensioenfonds heeft veel kennis en expertise betreft het nieuwe pensioencontract. Alle deelnemers zijn van harte welkom voor vragen.

Bijzondere economische tijden

In 2022 waren de omstandigheden exceptioneel: zo was er de perfecte storm door de effecten van een mondiale Corona-crisis, de oorlog in Oekraïne, energietekorten en een bijzonder hoge inflatie, in Nederland rond de 16% op jaarbasis. 

Toch is tot heden het fonds goed door deze periode gekomen, zowel betreffende ontwikkeling van de dekkingsgraad als de ontwikkeling van het vermogen. De dekkingsgraad is bijzonder hard toegenomen, tot 121,2% eind oktober mede door keuzes van het fonds. Wel is het vermogen gedaald, maar deze afname is conform de dalingen in de financiële markten en de wettelijke kaders waarin het pensioenfonds moet beleggen. Op detail niveau zijn er keuzes gemaakt door het fonds die dit jaar gunstig hebben uitgepakt. Nu de onzekerheden in de financiële markten hoog blijven in combinatie met hogere rente niveaus heeft het fonds besloten minder risico in de beleggingsportefeuille te gaan nemen.

Het fonds geeft maandelijks een update van de ontwikkeling van de dekkingsgraad op haar website.

Overige informatie

Per 17 oktober jl. is onze collega Rutger Lansbergen (Zeist) bestuurder van het pensioenfonds na goedkeuring van de benoeming door De Nederlandsche Bank. Het fonds heet Rutger welkom en wenst hem veel succes met de uitvoering van deze functie.

Het pensioenfonds wenst iedereen een gezond en fijn uiteinde van een bewogen 2022 en een goede start van het nieuwe jaar 2023.


Het pensioenfonds informeert belanghebbenden periodiek via nieuwsberichten op zijn website www.mijnessitypensioen.nl. Voor additionele informatie kijk op de website of neem contact op met de directeur van het fonds, Mathijs van Gool, mathijs.van.gool@essity.com of bel 06-507 43 778.

Deel dit artikel