Maak pesten bespreekbaar

Pauline Thoonen – Cuijk | Het is een vreemde gedraging …. pesten. Toch wordt er gepest van kleuterschool tot verzorgingshuis. Dus binnen bedrijven gebeurt het eveneens, soms zichtbaar en soms subtiel onder de radar. Bij pesten gaat het over macht versus onmacht. 

Essity Cuijk vond het belangrijk om dit thema bespreekbaar te maken. Pesten heeft veel impact op slachtoffers, getuigen en daders. Medewerkers die gepest worden, krijgen vaak gezondheidsklachten en er ontstaat een angstcultuur binnen een team of bedrijf wat negatieve invloed heeft op andere werknemers. Daar wil je als bedrijf ver van wegblijven. Je wilt juist een veilige en prettige werkomgeving bieden voor iedereen.

Daarom zijn trainingssessies over pesten georganiseerd. Eind 2021 zijn alle leidinggevenden getraind en dit jaar alle medewerkers. Als professional is Stichting Pesten op de Werkvloer ingeschakeld, in de persoon van Laura Willemse (voorzitter van de Stichting). In juli jongstleden was Laura eveneens te zien in het NOS-journaal over het thema pesten. 

Laura Willemse

Enkele cijfers

In Nederland ervaart 8% van de werkenden pestgedrag. Van de werkenden is 25% weleens gepest gedurende zijn loopbaan. Het blijkt dat slechts 16% het opneemt voor het slachtoffer (bron: arbeidsmonitor 2019). Dat zijn confronterende cijfers. 

Vormen van pesten

Er is sprake van pesten, als steeds dezelfde persoon het doelwit is, het pestgedrag systematisch en zich structureel voordoet. Zo wordt de gepeste persoon in een mindere positie gedrukt. Hierdoor heeft hij/zij moeite om zich te verdedigen. Pestgedrag zien we in verschillende vormen zoals sociaal isoleren/negeren, kleinerende opmerkingen, het werken onaangenaam maken, bespotten, roddelen, dreigementen en lichamelijk geweld. 

Pestgedrag aanpakken

Pesten is een vorm van ongewenst gedrag. Neem klachten serieus en geef zelf het goede voorbeeld, ongeacht in welke functie je dan ook werkzaam bent.

Belangrijk is dat leidinggevenden duidelijk zijn, wanneer een grens nadert of zelfs overschreden wordt. Maar het gaat verder dan alleen de leidinggevenden. Het gaat namelijk iedereen aan. Het team bepaalt of pestgedrag verdwijnt. Wat laat je toe? Sta op voor elkaar als je ziet dat een ander gepest wordt; I care for you, you care for me. Met elkaar bewaak je de grenzen. 

I care for you, you care for me

Essity Cuijk wilde, onder professionele begeleiding, met elkaar in gesprek gaan over het thema pesten. Dat is gelukt. Ieders rugzak is nu beter gevuld met kennis over dit thema en de verwachting is dat mocht het voorkomen (wat we uiteraard niet hopen), er direct geschakeld wordt door eenieder om erger te voorkomen. Jij zorgt voor mij, ik zorg voor jou. Oftewel, I care for you, you care for me.  

Deel dit artikel