Equipment ownership programma Heracles

Koos Woltmeijer en Mark Deuring – Hoogezand  |  In de afgelopen jaren is er enorm veel veranderd in de Heracles hal. En ja, binnen Essity zijn we wel wat verandering gewend. Maar dit is totaal nieuw.

Laten we even terug gaan in de tijd:
In november 2019 zijn we gestart met het “equipment owner” programma op de Heracles 10.

Feiko Slijm, equipment owner

Koos: Een programma waarbij de operator centraal wordt gezet; om zich te kunnen ontwikkelen in zijn/haar gebied en daarbij het proces beter leert kennen. In de meest letterlijke zin mag je eigenaar (owner) worden van een deel van de machine. Met als missie: het ontwikkelen en verbeteren van standaarden en onderhoud van “jouw” machinedeel om zo te komen tot NUL verliezen. Verliezen kunnen we bijvoorbeeld benoemen als; veiligheid, kwaliteit, ongeplande stops, onnodig werk en dus tijdverlies. Door de training en coaching leer je hoe je een probleemanalyse kan uitvoeren, oorzaken vinden en standaarden maken om het probleem NOOIT weer terug te krijgen. Als eigenaar word je ook betrokken bij de planning en impact van echt alles in jouw machinedeel; jij bepaalt! Denk hierbij aan onderhoud, materiaal testen en initiatieven. Dit alles wordt met de eigenaar samen bepaald.

Belangrijk hierbij te benoemen is, dat de equipment owner dit niet alleen hoeft te doen maar dat de ondersteunende diensten (zoals het RST, de werkplaats e.a.) kunnen helpen.

Het RST ondersteunt

Mark: Het RST ondersteunt ons voornamelijk bij lastige procesproblemen. Maar ook bij praktische zaken, zoals het maken en/of aanpassen van standaarden. En het komt ook wel eens voor dat we een uitkomst van een onderzoek willen testen volgens de officiële methode met een testplan. Daarbij hebben we dan ook de hulp nodig van het RST.

Koos: Dan even weer terug naar 2019. In november 2019 zijn we begonnen met twee equipment owners, deze twee mensen kregen een interne opleiding in dagdienst. En vervolgens zijn we gestart. Dit was wel even een nieuwe manier van werken, want er is hulp nodig van alle collega’s om te zorgen dat de equipment owner de juiste informatie krijgt.

Mark: We werden inderdaad uit de ploegen gehaald om drie aaneengesloten weken in dagdienst te gaan trainen. In het Engels. Voor de een iets moeilijker dan voor de ander. Maar om de hele dag in het Engels te communiceren, het voor je zelf te vertalen en daarna met die informatie aan de slag te gaan in je eigen EO-gebied was wel uitputtend. Na die drie weken waren we over het algemeen wel blij om weer terug in de ploegen te kunnen gaan werken.

Stop the crime

Koos: We benaderen de problemen met als thema “stop the crime”, waarbij we onderzoeken waar het probleem is en waar de dader zich begeeft. Immers je kunt problemen in de zak-verpakker hebben, terwijl je probleem ontstaat in de matvormer. Daarom is het onderzoeken van een probleem zo belangrijk. Om dit goed te kunnen doen is het verzamelen van bewijs erg belangrijk.

Hiervoor gebruiken we een heel simpel formulier: het POS (phenomena observation sheet). Hierin wordt eerst beschreven/getekend wat er fout gaat, vervolgens tekenen we hoe het zou moeten werken en daarbij benoemen we welke voorwaarden hiervoor nodig zijn. Eigenlijk dus gewoon een RCA (rootcause analyse), met het verschil dat we proberen uit een POS direct een standaard te vinden om te maken of te verbeteren. En, hiermee ons doel veilig te stellen: deze stop voor deze reden niet weer.

POS Heracles (klik voor een vergroting)

Mark: Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat deze methode goed werkt. Met name het tekenen van de POS. Je tekent in eerste instantie namelijk de foute situatie, en daarnaast, in het volgende kwadrant, teken je de situatie zoals het zou moeten zijn. Door het tekenen ga je automatisch al nadenken over mogelijke daders en parameters/standaarden die van invloed zijn op deze situaties. Want in het derde en vierde kwadrant komen de parameters/standaarden te staan die respectievelijk horen bij de goede en foute situatie. Als je alle vier kwadranten in hebt kunnen vullen, betekent dit in principe dat een probleem opgelost is. Dat klinkt makkelijker dan het is. Alle vier kwadranten invullen kan soms dagen tot enkele weken duren. Maar dan hebben we het wel over een enorm complex probleem als het zo lang duurt. De grootste kracht van de POS is misschien wel dat we het formulier gebruiken als manier van communiceren. In plaats van wijzen en gebaren, gebruiken we nu dit formulier om heel duidelijk te laten zien wat het probleem is.

Koos: Maar belangrijker, levert deze manier van werken dan wat op?

Zekers, in unplanned downtime zijn we behoorlijk verbeterd t.o.v. voorgaande jaren. We maken elke dag standaarden en we zijn in staat om “echte” standaarden te maken. Wat we hiermee bedoelen is dat we standaarden maken op basis van de theorie en dus ook echt de standaard begrijpen.Tegelijk zien we ook dat we als we met een gebied gaan beginnen, we in staat zijn de stops te reduceren. Binnen de Heracles hal hadden we bijvoorbeeld gemiddeld 250 stops per maand op de zak-verpakker per lijn. Dit ligt nu tussen de 12 en 75 stops. Waarbij er alle dagen nog gewerkt wordt aan verdere verbeteringen. Dit is maar een voorbeeld maar dit zien we ook op de andere gebieden. (We hebben ondertussen 23 equipment owners in de Heracles hal.)

Waar mensen werken…

Mark: Om een voorbeeld te geven in mijn eigen gebied: de zak-verpakker van de Heracles 10. Hier hebben we gezamenlijk de stops gereduceerd van 223 per maand naar 12 afgelopen oktober. Het programma is geïntroduceerd om naar 0 ongeplande stops in elk gebied te gaan. Persoonlijk denk ik dat 0 stops nog best ver weg is. Met name omdat de geleverde kwaliteit van de zak-verpakker-zakjes niet altijd van gelijke aard is, om wat voor reden dan ook. En het bedienen, onderhoud doen, reparaties uitvoeren en aanvullen van de zakjes blijft mensenwerk. En ik vind; waar mensen werken, worden ook wel eens foutjes gemaakt.

Koos: Dus equipment ownership is fantastisch en dit moeten we overal doen?

Nee, het is niet altijd fantastisch, het is hard werken, we maken fouten maar leren hier ook weer van. Maar tegelijk zien we ook het resultaat en nu zijn we veel beter in staat om echte standaarden te maken waarop je kunt vertrouwen. Waarbij het belangrijk is dat je dit als groep doet. Niemand kan dit alleen.

Mark: Verder wil ik hier nog aan toevoegen dat het belangrijk is dat de nieuw gemaakte standaarden gerespecteerd worden door alle collega’s. Want in een paar gevallen werkt ‘we deden het altijd zo’ niet meer, maar is er een nieuwe standaard of methode van toepassing.

Deel dit artikel