Pensioenfonds: kortingen niet aan de orde

Mathijs van Gool

Mathijs van Gool – Zeist  |  2020 was een tumultueus jaar. In maart/april bevonden de beurzen zich op een dieptepunt en waren de dekkingsgraden van de pensioenfondsen tot een dieptepunt gedaald.

Nu in december lijkt het ergste leed geleden. Het vooruitzicht op een vaccin, de goede winstontwikkelingen bij een groot aantal internationale ondernemingen, herstel van de wereldgroei en internationale handel geven de beurzen vleugels. Bij ons fonds resulteert dat in een dekkingsgraad van rond de 97%. Met dit herstel zijn kortingen geheel niet aan de orde.

Pensioenfonds is voorbereid op de toekomst

Samen met sociale partners heeft het pensioenfonds de afgelopen jaren de ontwikkelingen in de Nederlandse pensioenmarkt – met name met de komst van het nieuwe pensioenakkoord – nauwlettend gevolgd. Om goed voorbereid te zijn en negatieve consequenties voor het fonds te voorkomen is dit jaar een nieuwe pensioenregeling van kracht geworden. Mede door deze overgang heeft de pensioenregeling nagenoeg fiscaal maximaal kunnen blijven en zijn goede afspraken gemaakt voor de toekomst.

Ondertussen goed gepositioneerd voor vermogensbeheer

Het totale vermogen van het pensioenfonds gaat richting de 600 miljoen euro. In Nederland zijn wij daarmee een klein pensioenfonds. Maar dit heeft ook zijn voordelen. Het pensioenfonds heeft uitstekende deskundigheid, met name (ook) op vermogensbeheer, waardoor we efficiënt en flexibel kunnen zijn.

Uit een jaarlijks onderzoek blijkt dat ons fonds wat betreft vermogensbeheerkosten en rendement beter heeft gedaan dan de gemiddelde Nederlandse pensioenfondsen. Ten opzichte van vergelijkbare kleine pensioenfondsen komt dit verschil nog sterker tot uiting. De basis hiervoor ligt in de zeer zorgvuldige selectie van beleggingsfondsen tegen goede tariefafspraken. Ook voor de toekomst heeft het fonds een zeer gespreide beleggingsportefeuille waardoor het fonds beter bestand is tegen negatieve schokken. En deze spreiding geeft juist de kans op een gedegen rendement. In 2021 wordt de spreiding van de beleggingen verhoogd met een nieuwe investering in een technologiefonds om te kunnen profiteren van de groeimodellen van de toekomst. 

Kostenontwikkeling grote zorg

Het fonds is ongerust over de nieuwe kosten die het gevolg zijn van extra governance eisen vanuit de Brusselse politiek. Naast het vereiste, voor het overigens uitstekende Nederlandse governance kader, worden nu steeds vaker governance-eisen gestapeld vanuit Brussel. Dit extra governance kader werkt door in alle activiteiten van het fonds, en zo ook in vermogensbeheer. In de internationale markt voor vermogensbeheer zijn door technologische ontwikkelingen en grote concurrentie de kosten sterk gedaald. De extra governance eisen geven zoveel extra kosten dat de efficiëntie van vermogensbeheer door pensioenfondsen benadeeld dreigt te worden. Het pensioenfonds probeert hier nieuwe, goedkopere mogelijkheden te realiseren.

Overige ontwikkelingen

Rutger Lansbergen (Zeist) is na voordracht van de COR namens deelnemers benoemd tot lid van het Verantwoordingsorgaan. Rutger vervangt hiermee de positie van Wilbert Janssen (Gennep).

Het nieuwe pensioenreglement 2020 is inmiddels gepubliceerd op de website van het fonds. Het pensioenfonds heeft in november jl. voor het eerst, succesvol, een webinar georganiseerd voor voorlichting aan de pensioengerechtigden.

Het pensioenfonds wenst iedereen een gezond en fijn uiteinde van een bewogen 2020 en een goed start van het nieuwe jaar 2021.


Het pensioenfonds informeert belanghebbenden periodiek via nieuwsberichten op haar website www.mijnessitypensioen.nl. Voor additionele informatie kijk op de website of neem contact op met Mathijs van Gool, mathijs.van.gool@essity.com of bel 06-507 43 778.

Deel dit artikel