De vier fases van het Graduate Engineer Traineeship (GET)

Rob Janssen – Gennep  |  Al sinds meer dan tien jaar kun je in de fabriek in Gennep trainees tegenkomen. Begonnen als een lokaal initiatief waarin zij ‘Technisch trainees’ heetten, is het nu een internationaal programma en heten ze ‘Graduate Engineers’.

Ons mooie traineeship is ingedeeld in vier fases van ieder een half jaar. Deze vier fases zijn opgezet volgens de DDS (Daily Direction Setting) – methodiek. Per fase dient de trainee de zogeheten qualification guide (kwalificatie traject) af te ronden. Denk hierbij aan het kwalificeren op onze enablers als DDS, CIL (Clean, Inspect & Lubricate), Centerlining en Root Cause Analyse, maar ook het afronden van een skill matrix. Ook kan een opdracht bestaan uit het in kaart brengen van de supply chain van Essity en de managementstructuur van Gennep. Een kenmerk dat we de trainees vanaf dag 1 bij willen brengen is om verbetervoorstellen aan te dragen, deze overeen te komen met de stakeholders en deze daarna uit te (laten) werken. Dit zal in alle fases van het traineeship de rode draad zijn.

Fase 1, productie: run 2 standard

In de eerste fase gaat de trainee aan de slag als aankomend procesoperator (POP). Hij volgt het standaard opleidingstraject van POP dat begeleid wordt door onze Trainer Operations, Chris Peters. Doel van deze fase is dat de trainee kennis maakt met het werken in productie en de daarbij behorende ploegenstructuur. Daarnaast leert hij/zij de mensen, machine, materialen, methodes en cultuur kennen. In deze fase leert de trainee werken volgens de standaarden die er zijn in productie.

Fase 2, productie ondersteuning: coach 2 standard

In deze fase leert de trainee om productie te ondersteunen en te coachen en trainen op de standaarden die er zijn. Dit kan in de functie van PT (Process Technician) of MS (Mechanical Specialist) plaatsvinden. Doel hiervan is om te leren hoe om te gaan met coaching en weerstand richting het uitvoeren van standaarden. Daarnaast is dit wederom een verbreding van kennis en ervaring.

Fase 3, engineering: set 2 standard

Deze fase is een engineering rol, meestal de proces engineering functie omdat deze het beste aansluit bij het profiel van de trainees. Het doel van deze fase is het ontwikkelen van standaarden met als doel om de lering vanuit de vorige fases hierin mee te nemen. Als je weet hoe men met standaarden dient te werken en daarop weet te coachen en trainen is het beter te begrijpen hoe je ze dient te ontwikkelen.

Fase 4, gericht op wens trainee en behoefte Essity

In de laatste fase van het traineeship gaat de trainee richting de uiteindelijk gewenste functie. De vorige fases zouden hem een beter beeld van de organisatie moeten geven en meer inzicht in wat bij de trainee past.

Guus Honig

Don Siebers

Kevin Remmen

Chiel Janssen

Tim Rooijackers

Inmiddels zijn er vijf trainees werkzaam bij ons. Guus Honig en Don Siebers zitten in de derde fase. Kevin Remmen en Chiel Janssen zitten in het einde van fase 1 en Tim Rooijackers is net begonnen aan het traineeship. Oud-trainees zijn bij inmiddels bij ons werkzaam in functies als Manager Operations, Projectleider en Area Leader. We zijn heel benieuwd in welke functies de huidige trainees terecht gaan komen!

Deel dit artikel