Training Kwaliteitsbewustzijn voor medewerkers Verwerking

Aike van den Brand, Frans van Tilborg, Brenda Kempen – Quality & Environment Cuijk | Binnen Cuijk heeft de Kwaliteitsafdeling de medewerkers van de afdeling Verwerking een training gegeven op het gebied van kwaliteitsbewustzijn. De operations manager, line leaders, supervisors en operators hebben de training gevolgd.

De training bestond uit twee delen:

  • In het eerste gedeelte werd kwaliteit in het algemeen besproken:
    de kwaliteitssystemen binnen Cuijk, wat valt allemaal onder kwaliteit binnen de afdeling Verwerking, hoe te handelen bij het constateren van een afwijking en het klachtenproces werd nader toegelicht.
  • Het tweede gedeelte van de training ging over Plain Quality, het digitale systeem waarin de kwaliteitscontroles worden geregistreerd. In dit gedeelte van de training werd de kennis over Plain Quality weer opgefrist. Het belang van kwaliteitscontroles, het voldoende uitvoeren en naar waarheid invullen van de kwaliteitscontroles werden besproken. Daarnaast werd toegelicht wat er met de ingevulde kwaliteitscontroles gedaan wordt.

Het doel van de training was om het belang van kwaliteit en kwaliteitscontroles weer op te frissen en nader toe te lichten. We willen van reactief naar proactief handelen, waarbij iedereen eigenaarschap toont op het gebied van kwaliteit zodat producten met de juiste kwaliteit in één keer goed geproduceerd kunnen worden.

We kijken met z’n allen terug op leuke en leerzame trainingen.

Ploeg E – Verwerking, v.l.n.r.: Twan Blonk, Marco Kremers, Ibrahim Postaci, Arie Hopman, Stefan Theunissen, Brenda Dirks (Quality Engineer), Frank Gerrits Van den Ende
Deel dit artikel