Successen Vieren Hoogezand Q4 2023

Bieneke Albertema – Hoogezand | Over het vierde kwartaal van 2023 zijn er weer mooie prestaties geleverd in Hoogezand. Er zijn diverse Awards uitgereikt aan de collega’s.

Een People Award Q4 2024. Aan de teams van Infinity 2 en 3 werd door Ivo Stikvoort een Award uitgereikt voor hun inzet bij de uitrol van Equipment Ownership over beide lijnen en de daarmee gepaard gaande verlaging van het aantal ongeplande stops. Een fantastische prestatie!

Daarnaast werd er nog stilgestaan bij de hulp die diverse collega’s van het Infinity platform hebben geboden bij het opleiden van de eerste groep operators uit Valls voor de nieuwe Masai lijn. Bart Rietveld reikte hiervoor een People Award  uit aan het Infinity platform en bedankte Tom Boonstra in het bijzonder voor zijn bijdrage in het organiseren van deze training. Beide successen zullen worden gevierd met een lekker stukje gebak!

Gerard Tooren heeft uit handen van Richard Meijer de Safety Award Q4 2023 gekregen. Dit voor het vroegtijdig signaleren en onmiddellijk ingrijpen bij een defect aan een kettingtakel. Een actie die heeft bijgedragen aan het voorkomen van een potentieel ernstige incident.

En nog een Safety Award over het vierde kwartaal 2023 voor Mark Prins en het team van Panty 2: Johan Dallinga, Henk de Vries (op de foto) en Jeroen Doddema, Angelique Ramkema, Thomas Uuldriks en de crew Panty 5. Voor een proactieve benadering bij het onderzoeken, testen en implementeren van een nieuw product. Dit heeft geleid tot het vermijden van het gebruik van een product, waarvan bekend is dat het schadelijk kan zijn voor de gezondheid. Iedereen heel erg bedankt voor het veiliger maken van onze fabriek.

Mark Prins en team

Een Site Manager Award Q4 2023 voor het team van Controlling: Albert Bouwman, Koen Hoekstra, Marnix Kamps en Sylwia Busser (die via teams deelnam). De award werd aan het team uitgereikt voor het inzichtelijk maken van de financiële impact van verschillende complexe processen, waardoor de juiste beslissingen konden worden genomen.

Site Manager Award voor controlling
Deel dit artikel