Pensioenfonds: Dekkingsgraad stijgt weer

André de Kraa

André de Kraa – Zeist | Door de stijging van de rente is de dekkingsgraad van het fonds weer gestegen. De actuele dekkingsgraad bedraagt nu circa 117%. Dit is een stijgende lijn ten opzichte van de dekkingsgraad ultimo 2023 waarin ook nog de toegekende indexatie is verwerkt. Dit is dus een mooie ontwikkeling voor het pensioenfonds. De dekkingsgraden worden per maand gepubliceerd op onze website.

Positief rendement als start in de eerste twee maanden van 2024

De eerste twee maanden van 2024 zijn goed begonnen voor het fonds. Het totaalrendement bedroeg 2% en het vermogen van fonds, inclusief het vermogen van de beschikbare premie regeling) is weer boven de euro 600 miljoen.

Tot het schrijven van deze Absorber (begin maart) is er een zeer positieve trend op de aandelenmarkten. De rente stabiliseert een beetje op een wat hoger niveau. Het fonds maakt gebruik van deze situatie om het risico ten opzicht van de verplichtingen wat te verlagen. De beleggingsportefeuille is stabiel. Enige aanpassingen zullen in april worden doorgevoerd: een betere spreiding naar internationaal vastgoed en meer focus op groeikansen in de aandelenmarkten van de wat kleinere opkomende economieën. Hiermee wordt tevens een verdere synchronisatie bereikt met tussen de beleggingen van het fonds en die van de beschikbare premieregeling.

Voorbereidingen voor overgang nieuw pensioencontract (Wtp) in volle gang

In de vorige Absorber hebben we aangegeven dat de sociale partners (de werkgever en de werknemers) in gesprek zijn om een nieuwe pensioenregeling op te stellen. De belangrijkste stap voor de sociale partners is de contractkeuze: een solidaire of flexibele premieregeling en het bepalen van de verdere onderdelen in de nieuwe pensioenregeling. De definitieve keuze is nog niet gemaakt.

Het fonds heeft vanuit eigen verantwoordelijk de nodige onderwerpen in gang gezet in de voorbereiding naar het nieuwe pensioencontract. De vaart zit er daarmee goed in voor de grootste Wtp dossiers:

  • het risico preferentie onderzoek is afgerond
  • het verplichte onderzoek naar datakwaliteit van de pensioenaanspraken is een heel eind op weg
  • de berekeningen voor de verwachte pensioenresultaten onder de nieuwe Wtp voor de diverse deelnemersgroepen worden uitgevoerd
  • het bestuur heeft gesproken een mening gevormd over het beoordelingskader (de evenwichtigheidsmatrix) om het nieuw op te stellen pensioencontract in 2024 te beoordelen.

Periodiek rapporteert het fonds over de voortgang van de Wtp aan de toezichthouder DNB.

Daarnaast houdt het fonds de planning en het benodigde projectenoverzicht proactief in de gaten. Tot slot is risicomanagement een belangrijk onderwerp voor het fonds. Tenslotte willen we als fonds de overgang naar de nieuwe op een beheerste manier uitvoeren.

De transitie naar een nieuw pensioencontract is en blijft daarmee een enorme klus voor fonds.

Personele wisseling in het bestuur: afscheid van Mathijs van Gool

In maart 2023 is Mathijs van Gool met pensioen gegaan. Mathijs is ruim 16,5 jaar werkzaam geweest voor het pensioenfonds. Het grootste gedeelte als directeur van het fonds en sinds medio vorig als uitvoerend bestuurder.

Mathijs heeft zich met veel energie en grote toewijding ingezet voor het fonds en heeft hiermee een duidelijke stempel achtergelaten. Het bestuur bedankt Mathijs voor al zijn werkzaamheden.

Op 15 april start een nieuwe uitvoerend bestuurder met als focus vermogensbeheer en finance. Hiermee is de bezetting van het fonds op orde en klaar voor de toekomst.


Het pensioenfonds informeert belanghebbenden periodiek via nieuwsberichten op de website www.mijnessitypensioen.nl. Voor additionele informatie kijk op de website of neem contact op met André de Kraa, andre.de.kraa@essity.com of bel 06-27893846.

Deel dit artikel